با سلام وتشکر از اینکه تلاشتان جهت روشنگرى مردم ایران است

من ساکن غرب تهران منطقه پونک هستم در همسایگى ما مادرى ودخترش زندگى میکردند که من چون شغلم طراح ساختمان است واتاق کارم هم مشرف به خیابان میباشد از این جهت اکثرا رفت و آمدها را میدیدم واین خانم را میدیم که با ماشین تعلیم رانندگى به منزل میامد.
چند وقت پیش دیدم که بعد از آمدن ایشان یک پژو با دونفر پشت سر ایشان میآمدند و در کوچه پارک میکردند وتا ساعتها بودند ومیرفتند. واین مسئله تقریبا هرشب بود و مرا کنجکاو کرده بود.
تا اینکه یک شب دیروقت که من کار میکردم در کوچه صداى التماس یک زن رامیشنیدم از پنجره که نگاه کردم دیدم که دونفر به زور این خانم را وادار به سوار شدن میکنند وتهدید به اینکه اگر استقامت کند دخترایشان را نیز خواهند برد.و بالاخره با زوروحرفهاى رکیک ایشان را با خود بردند از آن روز به بعد نه ایشان را دیدم نه دخترشان٠
از فرداى آن روز براى چندین بار آمدند واز همسایگان پرس وجو واینکه این خانم را میشناسند و مذهبشان چه بوده و…. حتى از مادر خود من دو بار درب منزل پرس وجو کردند.
از آن روز به بعد وجدانم اذیتم میکند که یک طورى خبر رسانى کنم چون در سایتها خوانده ام که اینها با نوامیس مردم چه میکنند واین بنده خدا که یک زن تنها و بى پناه بود که بماند از این رو از شما میخواهم اطلاع رسانى کنید تا حداقل بدانند که این خانم بى کس نیست.وچون چند وقتى بود که دایم تحت نظر بود مطئنم که ایشان مسئله امنیتى داشت.
ضمنانام فامیل این خانم به گفته مادرم سورى بود.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)