با سلام وتشكر از اينكه تلاشتان جهت روشنگرى مردم ايران است

من ساكن غرب تهران منطقه پونك هستم در همسايگى ما مادرى ودخترش زندگى ميكردند كه من چون شغلم طراح ساختمان است واتاق كارم هم مشرف به خيابان ميباشد از اين جهت اكثرا رفت و آمدها را ميديدم واين خانم را ميديم كه با ماشين تعليم رانندگى به منزل ميامد.
چند وقت پيش ديدم كه بعد از آمدن ايشان يك پژو با دونفر پشت سر ايشان ميآمدند و در كوچه پارك ميكردند وتا ساعتها بودند وميرفتند. واين مسئله تقريبا هرشب بود و مرا كنجكاو كرده بود.
تا اينكه يك شب ديروقت كه من كار ميكردم در كوچه صداى التماس يك زن راميشنيدم از پنجره كه نگاه كردم ديدم كه دونفر به زور اين خانم را وادار به سوار شدن ميكنند وتهديد به اينكه اگر استقامت كند دخترايشان را نيز خواهند برد.و بالاخره با زوروحرفهاى ركيك ايشان را با خود بردند از آن روز به بعد نه ايشان را ديدم نه دخترشان٠
از فرداى آن روز براى چندين بار آمدند واز همسايگان پرس وجو واينكه اين خانم را ميشناسند و مذهبشان چه بوده و…. حتى از مادر خود من دو بار درب منزل پرس وجو كردند.
از آن روز به بعد وجدانم اذيتم ميكند كه يك طورى خبر رسانى كنم چون در سايتها خوانده ام كه اينها با نواميس مردم چه ميكنند واين بنده خدا كه يك زن تنها و بى پناه بود كه بماند از اين رو از شما ميخواهم اطلاع رسانى كنيد تا حداقل بدانند كه اين خانم بى كس نيست.وچون چند وقتى بود كه دايم تحت نظر بود مطئنم كه ايشان مسئله امنيتى داشت.
ضمنانام فاميل اين خانم به گفته مادرم سورى بود.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)