هوالشافی
احتراما” :
۷ ماه است فرزندم شناسنامه ندارد.
اینجانب امیر جاوید ثابت در تاریخ ۲۶/۱۱/۹۲ همسرحامله ام بعلت پاره شدن کیسه آب بطور اورژانس در بیمارستان{ صارم } بستری و وضع حمل نمود بعلت ۷ ماهه بودن فرزندم تحت مراقبت قرار گرفت . هنگام ترخیص با صورت حساب ۵۶میلیونی روبرو شدیم.لازم به ذکر است که روز پنجم بیمارستان اعلام کرد روزانه ۴۰۰/۱ –یک میلیون جهارصدهزارتومان هزینه نگهداری میباشدچون قادر به پرداخت نبودیم از بیمارستان مهدیه پذیرش گرفتیم که فرزندم را انتقال دهم که اجازه ترخیص ندادند.
چون توان پرداخت نداشتیم بامراجعه به مددکار حدود ۹ میلیون تخفیف دادند حدود۱۸میلیون توانستیم با قرض از آشنایان پرداخت کنیم برای ترخیص باید ۳۲ میلیون میدادیم که در توانمان نبود واز طرفی چون فرزندم را ترخیص نمیکردن اجبارا” چک دادیم. تا به امروزبه هر دری زده ایم نتوانسته ایم پول تهیه کنیم . متاسفانه صدورگواهی تولد هم منوط به تسویه حساب میباشد که تاکنون۷ ماه است نتوانسته ام شناسنامه برای فرزندم بگیرم .
تقاضامندم ترتیبی اتخاذ فرمایید.تا بدهی اینجانب بخشیده شود و با صدور گواهی تولد بتوانم برای فرزندم شناسنامه بگیرم.
خداوند شما را در انجام کارهای خیر موید و منصور گرداند. آمین
امیر جاوید ثابت
تلفن تماس : ۰۹۳۲۹۰۰۰۴۰۸
۰۹۱۹۱۳۹۲۰۰۴
شماره پرونده ۷۷-۰۵-۰۳ در بیمارستان صارم
سریال ۹۲۰۱۰۳۷۴
بنام : فاطمه عابدی منش
تاریخ بستری ۲۶/۱۱/۹۲و زایمان
شناسنامه و کارت ملی پدر و مادر توسط حانم شکیبا مسئول حسابداری بیمارستان صارم ضبط شده است .متاسفانه معاونت و نظارت و بازرسی وزارت بهداشت هم میگوید در مسائل مالی دخالتی نمکنیم.حسابداری بیمارستان هم میگوید تا ۳۲ میلیون ندهید گواهی تولد صادر نمکنیم.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)