هوالشافی
احتراما” :
7 ماه است فرزندم شناسنامه ندارد.
اینجانب امیر جاوید ثابت در تاریخ 26/11/92 همسرحامله ام بعلت پاره شدن کیسه آب بطور اورژانس در بیمارستان{ صارم } بستری و وضع حمل نمود بعلت 7 ماهه بودن فرزندم تحت مراقبت قرار گرفت . هنگام ترخیص با صورت حساب 56میلیونی روبرو شدیم.لازم به ذکر است که روز پنجم بیمارستان اعلام کرد روزانه 400/1 –یک میلیون جهارصدهزارتومان هزینه نگهداری میباشدچون قادر به پرداخت نبودیم از بیمارستان مهدیه پذیرش گرفتیم که فرزندم را انتقال دهم که اجازه ترخیص ندادند.
چون توان پرداخت نداشتیم بامراجعه به مددکار حدود 9 میلیون تخفیف دادند حدود18میلیون توانستیم با قرض از آشنایان پرداخت کنیم برای ترخیص باید 32 میلیون میدادیم که در توانمان نبود واز طرفی چون فرزندم را ترخیص نمیکردن اجبارا” چک دادیم. تا به امروزبه هر دری زده ایم نتوانسته ایم پول تهیه کنیم . متاسفانه صدورگواهی تولد هم منوط به تسویه حساب میباشد که تاکنون7 ماه است نتوانسته ام شناسنامه برای فرزندم بگیرم .
تقاضامندم ترتیبی اتخاذ فرمایید.تا بدهی اینجانب بخشیده شود و با صدور گواهی تولد بتوانم برای فرزندم شناسنامه بگیرم.
خداوند شما را در انجام کارهای خیر موید و منصور گرداند. آمین
امیر جاوید ثابت
تلفن تماس : 09329000408
09191392004
شماره پرونده 77-05-03 در بیمارستان صارم
سریال 92010374
بنام : فاطمه عابدی منش
تاریخ بستری 26/11/92و زایمان
شناسنامه و کارت ملی پدر و مادر توسط حانم شکیبا مسئول حسابداری بیمارستان صارم ضبط شده است .متاسفانه معاونت و نظارت و بازرسی وزارت بهداشت هم میگوید در مسائل مالی دخالتی نمکنیم.حسابداری بیمارستان هم میگوید تا 32 میلیون ندهید گواهی تولد صادر نمکنیم.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)