imageتا بحال زمین زیر پایتان خالى شده است
تاکنون سقفى روى سرتان فرو ریخته است
تابحال در چادر زندگى کرده اید
تا بحال در چادرى که زیر پایتان اب جارى است، و از سقف ان چکه مى کند،زندگى کرده اید؟(١)

دو سال از پیام تسلیت ریىس جمهور وقت ایران محمود احمدى نژاد به بمناسبت مرگ مادر ریىس جمهور سیرالىون مى گذرد.
دو سال از زمانى مى گذرد که احمدى نژاد براى سفرى غیر ضرورى به عربستان مى رود،بدون اینکه حتى یادى از مصیبت و بلایى بکند که اتباع کشورى که لقب ریاستش را به دوش مى کشد،به ان مبتلا شده اند.
ارى دو سال از ان زمانى مى گذرد که هزارن کودک زیر خروارها خاک مجادله مرگ و زندگى مى کردند و سیماى جمهورى اسلامى خنده بازار و بازى هاى المپیک را نشان مى داد.
ارى دو سال از وقوع زلزله اهر و ورزقان مى گذرد،واقعه اى که دبیر کل سازمان ملل و سران بعضى کشورهاى خارجى با قربانیانش رسما همدردى کردند،ولى سران جمهورى اسلامى سکوت خود را نشکستند،از عجائب روزگار اینکه همان سران خارجى پیام همدردى و تسلیت خود را به ریىس جمهور ایران تقدیم مى کردند،غافل از اینکه ریىس جمهور کشور هنوز خود پیام همدردى نداده بود و تو گویى اتفاقى نیافتاده است.
این تراژدى تاریخ است که قربانیان هم باید خوش شانس باشند که صدایشان را کسى بشنود،و حتى قربانیان در اهر و ورزقان این قدر شانس نداشتند که تصویرش را سیماى جمهورى اسلامى نشان بدهد،که براى انها ما محکومین به بدبختى و مرگ هستیم.
در این دو سالى که از این فاجعه گذشت هنوز حتى امار صحیح یا موثق از طرف ارگانهاى زیربط و رسمى منتشر نشده،هر چه انتشار یافته تناقص است و هر نهادى با امار جدیدش تناقصها را بیشتر کرده است.
شاید تاخیر کمک هفت ساعته را بعلت وجود فرماندار پروازى بتوان توجیه کرد،و یا ضعف کمک رسانى و اطلاع رسانى را با تىورى کارکرد ضعیف دولت و سیستم عقب مانده دولتهاى جهان سومى بتوان توجیه و ماستمالى کرد.
ولى جلوگیرى از کمک داوطلبان مردمى کمک رسانى را با چه چیزى توجیه کنیم؟بازداشت و محاکمه کسانى که با دیدن بى تفاوتى نهادهاى رسمى خود دست بکار شده شده بودند خراشى عمیق بر روح و روانمان وارد کرد،داوطلبانى که از هر قشرى بودند از دکتر تا بى سواد،از هنرمند تا کارگر و یا سیاسى یا غیر سیاسى،انسانهایى که با دیدن زجر و فلاکت کودکان کار و زندگى شان را ول کرده بودند و شب و روز در میان کوههاى اذربایجان در روستاهاى دور افتاده مى خواستند مرحمى باشند بر دردهاى کودکان،انها هر کارى مى کردند از اوار بردارى تا ارایشگرى،
از بهداشت و درمان تا کفن و دفن و همزمان وقتى زمان فراغتى پیدا مى کردند براى کودکان ساز مى زدند و شعر مى خواندند ،که انها منادیان زندگى و زیبایى بودند در برابر هیولاى مرگ و بدبختى زلزله،اما جمهورى اسلامى را چه به زندگى و زیبایى که خود از منادیان مرگ و بدبختى است.
انها گفتند که احتیاجى به کمک خارجى نیست،ما خودمان در عرض دو ماه همه چیز را بهتر از قبلش مى سازیم،انها فکر مى کردند که اذربایجان هم جنوب لبنان است که بتوان انرا در عرض دو ماه بهتر از قبلش ساخت.
البته انها بنوعى محق بودند،بیروت و جنوب لبنان و سواحل زیبایش محل تفریح میلیونها غربى است و بنوعى نشان از هژمونى جمهورى اسلامى ایران دارد،ولى ورزقان و اهر جایى دور افتاده و محسور در کوههاى اذربایجان با مردمانى ساده که اصولا فقط در روزهاى جنگ دیده مى شوند برایشان قابل قیاس نیست با بیروت و لبنان،وانگهى مردمانى با چهره بدبخت و گرسنه همیشه لازم است تا هم عقده حقارت خود را ارضا کنند و هم خیلى از اتباعشان خدا را شکر کنند که مثل انها بدبخت و عقب مانده نیستند.
مدعیان صدور انقلاب و دارندگان تىورى براى اداره جهان و مخصوصا مستضعفین جهان،هنوز بعد از دو سال نتوانستند یا نخواستند که درد مستضعفین اهر و ورزقان را درمان کنند،اسماعیل جبارزاده استاندار اذربایجان غربى در هیجده خرداد ١٣٩٣ جلسه ستاد پشتیبانی اردوهای هجرت آذربایجان شرقی،گزارش داد که هنوز بعضى (شما بخوانید بسیارى)از خانواده هاى زلزله زده بدون امکانات در زمستان در سرماى زیر ١۵ درجه (شما بخوانید گاهى تا ٢۵ درجه زیر صفر)زمستان در کانکس ها زندگى مى کنند،و وعده مسولان در مورد ساختن خانه ها به سرانجام نرسیده است.(٢)

با مرگ طلائی من

نه آفتاب خاموش خواهد شد

و نه آسمان سیاه خواهد بود

بلکه تمامی غروب ها سبز خواهند بود

چون من

دانه سبز نشده ای بودم

که در آسمان گل خواهم کرد …

م. آرمان(٣)

(١)سحر خاکپور
(٢)http://www.mehrnews.com/detail/News/2307151
(٣)-دکتر امیر محمد رحمن پورکوچه با تخلص شعرى ارمان،فارغ التحصیل روانشناسى ،شاعر،نویسنده،فعال مدنى و عضو هیىت مؤسس جمعیت خیریه قلبهاى سبز جز نیروهاى داوطلب مردمى کمک کننده که در ٢٩ مرداد ١٣٩١ در حین خدمت و کمک به زلزله زدگان در سانحه رانندگى جانش را از دست داد،عکس مربوطه اخرین عکس امیر محمد رحمن پور در حین کمک مى باشد.

قهرمان قنبرى

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)