به زودی دادگاه حمید نوری وارد مرحله تازه ای خواهد شد. پس از ماه ها که طی آن اسناد و مدارک وسیعی از سوی شاکیان و شاهدان جنایت‌های او و جمهوری اسلامی ارایه شده، حمید نوری (عباسی) در ۲۳، ۲۵، ۲۶ و ۲۹ نوامبر رسما مورد بازخواست دادگاه قرار خواهد گرفت. درست در همین روزها در آبان و آذرماه سال ۶۷ بود که خبر غیر رسمی اعدام عزیزان مان و ساک هایی از آن ها را با تهدیدهای فراوان به ما تحویل دادند. در تمام تاریخ جمهوری اسلامی این نخستین باری است که یکی از مقامات رژیم رسما وعلنی بخاطر شکنجه و‌کشتار زندانیان سیاسی در دادگاهی ملزم به پاسخگویی می‌شود.

در همین روزها، شهادت و شهادت نامه هایی نیز در دادگاه آبان در لندن ارائه شده که ابعاد جنایات رژیم در چهاردهه گذشته و از جمله کشتار آبان ۹۸ را بیش از هر زمان دیگری درمعرض دید همگان گذاشته است. آنانی که در دهه ۶۰ بر هزاران یاس کشورمان داس کشیدند، همان هایی که در تمام این  سالها حتی حاضر نشده اند درباره این جنایت هولناک و نام و محل دفن جان باختگان گزارشی بدهند، حالا آشفته و خشمگین از افشاگری‌ها و بازتاب وسیع جنایت‌های رژیم، با وقاحت تمام به دست داشتن در این کشتارها می بالند. در سیستمی که نایب رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس آن به نقش خود در شلیک کردن به مردم و کشتن آنها افتخار می‌کند، در نظامی که هر دهه موجودیت آن دهه کشتار است، اتکا به سرکوب، شکنجه و اعدام نه تصادفی است و نه استثنایی. 

تبدیل شدن دادخواهی به یکی از مهم‌ترین مطالبات مردم ایران را مدیون خانواده های جان باختگان هستیم. اگر پرچم دادخواهی چنین به اهتزاز در آمده، این ثمره بیش از چهار دهه تجمع، تحصن، اعتراض، خبر رسانی و شجاعت مادران، همسران، پدران، خواهران، برادران و فرزندان این جانباختگان است. همین ها بودند که در مقابل ماشین مخوف امنیتی  رژیم گورهای دسته جمعی بی نام و نشانی مانند خاوران را با حضور همیشگی خود پاس داشتند و از دستگیری، کتک خوردن، و اخراج شدن از کار نهراسیدند و با پرداخت هزینه ای سنگین خاوران را بعنوان سمبلی از سبعیت رژیم به دنیا شناساندند.

هیچ جنبشی برای رهایی آیندگان بدون دادخواهی برای نیاکان و یاران به خاک افتاده نمیتواند کارساز باشد. نسل های به خاک افتاده به گردن ما حق دارند. آزادی، رفع تبعیض و عدالت برای آیندگان در گرو کشف حقیقت و دادخواهی برای عزیزان ماست که طی این‌ سال ها توسط این رژیم جنایتکار به خاک افتادند.

ما، “داخواهان خاوران” به عنوان جمعی از خانواده های خاوران و دیگر بازماندگان دادخواه جانباختگان دهه ۶۰، در همبستگی با همه خانواده ها و بازماندگان از جنایت های این رژیم، ضمن حمایت از افشاگری‌های وسیع و انتشار اسناد شکنجه و اعدام در ایران، بر خواست محاکمه مسئولین این  جنایت ها، و لغو شکنجه و اعدام تاکید می‌کنیم. از جمع ما لاله بازرگان، منصوره بهکیش، و عصمت طالبی در روزهای بازخواست از حمید نوری در دادگاه حضور خواهند داشت.

 

 

   دادخواهان خاوران

 ۳۰ آبان۱۴۰۰ /  ۲۱ نوامبر۲۰۲۱ 

 

 

 

 

 

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)