تنها یک جمله می‌توان برای این ویدئو نوشت! کودکان کار هم آرزو دارند.

سؤال از دخترک ایرانی ؛ آرزوت چیه؟! – کلیپ

ترانه کلیپ زیبای یک‌نفر نان داشت اما بی‌نوا دندان نداشت،آنکه در اموال دنیا غرق بود ایمان نداشت

آما آرزوی ما این است که در ایران که جزو ۶ کشور ثروتمندترین در جهان است کودک کار نداشته باشد.

این با جایگزین کردن این خامنه‌ای دزد و فاسد با یک دولت دمکراتیک اماکن پذیر است.

این را بزودی می‌توان به انجام رساند.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)