ذهن پاک درختها فقط دو بار انسان را سرزنش کرد ؛یک بار برای وقتی‌ که او با میوه شیرین باغ ،آدم‌ها را از بهشت آسمانی به زمین خاکی بیرون راند و دیگر بار برای وقتی‌ که او با شاخه ضخیم دار و با خوشنودی و هلهله ،آدم‌ها را از روی زمین خاکی به بیرون از آسمان زندگی‌ فرستاد.

به مناسبت ۱۹ جولای / ۲۹ تیر ،سالگرد اعدام دو نوجوان به جرم همجنسگرایی

ابی آبی

ebiabi777

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)