مدونا خواننده معروف که در زمینه ابراز و نمایش بدن از افراط کنندگان و گسترش دهندگان بود این اواخر عکسی از خود نشان داده است که با حجاب کامل برداشته است.
بی شک ملکه موسیقی پاپ مدافع حجاب نیست ولی شاید به طور ضمنی می گوید حالا وقتش رسیده است که باید بهای زیاده روی های قدیم را با پناه بردن به تصورات جنسی در پشت بدن پوشیده پرداخت؟ آیا باید دوباره از اول شروع کنیم؟

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)