توضیح تصویر: «ازدواج با محارم در زمان هخامنشیان: تصویری از کمبوجیه دوم (فرزند ارشد کوروش بزرگ) و آتوسا (دختر کوروش هخامنشی) بعد از رابطه جنسی»

مَحرَم گرایی در آینده دور به رسمیت شناخته می‌شود زیرا همجنس گرایی در نگاه عقل و علم یک پدیده طبیعی است و محارم نزدیک که شامل: مادر و دختر خواهر و خواهر پدر و پسر برادر و برادر اگر تمایل به همجنس داشته باشند محارم همجنسگرا به حساب می‌آیند.

انسان‌ها را به دو دسته تقسیم می‌کنم:
ارزشی‌های خداباور یا بیخدا
شک گرایان
ارزشی‌ها حقیقت را فدای ارزش‌هایشان می‌کنند، بجای گسترش محبت نفرت پراکنی می‌کنند، از احساسات وعقاید دینی یا ملی مردم بهره برداری سیاسی می‌کنند.
ارزشی‌ها همه چیز را فدای ارزش‌هایشان می‌کنند..

ارزش‌های یک آتئیست یا یک مومن به خدا او را محدود به یک چارچوب فکری می‌کند که و این تعصب در وفاداری به ارزش‌ها باعث می‌شود ارزشهای هر یک برای دیگری ضدارزش قلمداد شود.

در این زمانه ازدواج با محارم یا سکس خارج از ازدواج با محارم بدون هیچ دلیلی ممنوع است.
از آن خداباوران واپسگرا مومن به آفرینش‌ گرایی تا بیخدایان مرتجع مومن به فرگشت همگی قضاوت‌های ارزشی دارند و نمی‌توانند به پدیده طبیعی محرم گرایی بدون تعصبر فکر کنند.

ازدواج با محارم در کشورهای پیشرفته غربی به دلایل مختلف همچون: شاید موجب اختلالات روحی و کودک ازاری شد شاید جذابیت جنسی را از میان بردارد و محرم گرایی مورد نفرت عمومی است یا خانون خانواده را فرومیپاشد ممنوع است که البته هیچ استدلال منطقی و دلایل عقلانی برای ممنوعیت ارائه نشده، در کشورهای غیرپیشرفته اسلامی که بدون هیچ دلیلی حرام است.

فرض کنیم دو انسان به اسامی آدم و حوا وجود داشتن، اگر سکس با محارم موجب اختلالات روحی و خونی می‌شود؛ پس روابط جنسی (سکس خانوادگی و احتمالا یک رابطه آزاد و ضربدری) که از زمان آدم و حوا تا میلیون‌ها سال طول کشیده است آن هم فقط برای افزایش جمعیت کره زمین! باید باعث انقراض نسل بشر می‌شد.

از آن زمان تا این زمانه بشریت دچار اختلالات ژنتیکی نشده و در ایران هم همچنان ادامه داشته است: شاهنشاه کمبوجیه دوم، شاه شاهان، شاه هنامنشی دلباخته خواهرانش شد و با دو خواهرش (رکسانا وآتوسا) ازدواج و رابطه جنسی برقرار کرد.

از نظر پرفسور ریچارد فرای، ازدواج با محارم توسط روحانیان زرتشتی در گذشته ترغیب شده است.

یادآوری می‌کنم که ادیان پاسخی برای دلیل ممنوعیت ازدواج با محارم ندارد و بیخدایان هم برای این ممنوعیت چندان دلایل علمی و عقلانی ندارد.

همه انسان‌ها به طور طبیعى از ازدواج با محارم تنفر ندارند بلکه اینگونه تربیت شدن که نفرت داشته باشند. اگر در آموزش و تربیت یک کودک جای ارزش‌ها را واقعیت بگیرد از او انسانی می‌سازد که از راه عقل، علم و استدلال، آنچه را که واقعیت دارد کشف می‌کند. واقعیت‌ای غیر قابل انکار همچون وجود محرم گرایان در جامعه که می‌خواهند حقوق بشر شامل حالشان شود و برای احساسی که دارند مجازات نشوند.

در آلمان خانواده‌های برهنه گرا کودک را با واقعیت آشنا می‌کنند تا برهنگی برایش عادی شود.
برهنه گرایان می‌گویند: «فرهنگ برهنگی یا فرهنگ آزادی بدن حرکت در جهت بازگشت و آشتی با طبیعت خود، نفی از خود بیگانگی، زدودن شرم و حیا از وجود برهنه و لخت خود، نفی تبعیض رفتاری در حالت برهنگی نسبت به پوشیدگی، تثـبیت اراده و اخـتیار انسان‌ها در چگونـگی پوشـش در جـهت نفی القای قـرارداد‌ها و چارچوبهای بسته موجود و….»

حق اولیه هر انسان این است آزاد باشد و نباید ارزشهای خود را به دیگری تحمیل کرد؛ بله، شاید شما با دیدن «محارم همجنسگرا» در جامعه احساس بدی داشته باشید. ولی تا وقتی به شما آسیب نرسیده و خود «محرم گرایان» رضایتی دوطرفه داشته باشند حق اعتراض ندارید.
روزگاری بود که کسی تصور نمی‌کرد «همجنس گریان» به حقوق شهروندی و اجتماعی خودشان برسند. مَحرَم گرایی یقیناً حق مسلم یک انسان محرم گرا است ولی به زمان بیشتری نیاز است تا آزادی جنسی شامل حال محرم گرایان شود.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)