org-z13048597244bb675d602378c52d755e8d2db742ed11b185124هم میهنان و مردم مقاوم ایران

سالگرد حماسه خرداد ۸۸ یاد آور حضور میلیونی مردمی است که در پی سالها خفقان و فشار و سالها پیکار و مبارزه جویی مسالمت آمیز برای رسیدن به حقوق خود و دفاع از آن از طریق صندوق رای و انتخابات اقدام نمودند، اما این انتخابات زمینه ساز جنبش بزرگی شد که رژیم جمهوری اسلامی را با چالش مرگباری روبرو ساخت. انتخاباتی که به سبب فیلترینگ شورای نگهبان و نظارت استصوابی، از حداقل های یک انتخابات آزاد، سالم و عادلانه برخوردار نبوده است، اما حکومت بار دیگر ثابت کرد که به همان قوانین خودساخته و غیردمکراتیک خود نیز پایبند نبوده و به شیوه ای توطئه گرانه نتیجه انتخابات را از موسوی و کروبی بسوینامزد مورد نظر ولایت فقیه برگردانده است. میلیون ها ایرانی بصورتی مسالمت آمیز در تهران و شهرستان ها به خیابان آمدند و خواستار رسیدگی به تقلب در انتخابات شدند. مردم دریافتند که به رای آنها خیانت شده است و دیگر نمی توانند سرنوشت خود را از طریق صندوق های انتخاباتی که شیوه ای مسالمت آمیز در استیفای حقوقشان است تعیین نمایند و به آن اعتماد کنند. لذا شعار اعتراضات خیابانی آنها که بدوا نسبت به تضییع حق رای آنها توسط حکومت بود، بتدریج به مطالبات و خواسته های اجتماعی و نهایتا سیاسی کشیده شد. این اعتراضات به جنبشی بزرگ که مهر سبز بر آن خورد تبدیل شد و توانست جنبش های گوناگون کشور را شامل شود، جنبش هایی مانند جبنش کارگری ، جنبش زنان، جنبش دانشجویان، حقوق بگیران و معلمان، اقلیت های دینی و اقشار و طبقات مختلف که در آن ظاهر شده و به این ترتیب جهت شعارها بر علیه رهبر دیکتاتور و جمهوری مستبد اسلامی تغییر کرد. شعارهایی که نشان داد جامعه و جنبش به ضد استبداد حکومت تغییر مسیر داده و قصد گذر از نظام دینی حاکم را جزم کرده است. در واقع این نظام جمهوری اسلامی و رهبر آن بودند که با رفتار توطئه گرانه و خشونت بارخود، انتخابات را به جنبش مقاومت و سراسری تبدیل کردند، رفتاری که اصل تضاد و دشمنی حکومت با منافع مردم و کشور را به روشنی نشان داده است.

پس از آن جنبش با ادامه طرح مطالبات وخواسته های اقشار وطبقات مختلف اجتماعی وتنوع حرکات اعتراضی با حضور کارگران وکارمندان و معلمان و دیگر حقوق بگیران در تجمعات واعتصابات واعتراضات روزانه همچنان خود را نشان می دهد. اعتراضات دانشجویان به بهانه های مختلف در دانشگاه ها با شعار زندانی سیاسی آزاد باید گردد و حمایت از خواسته های کارگران، مطالبات جنبشی خود را آشکار نموده اند. زنان ودختران کشور، مخالفت خود نسبت به حجاب اجباری را به اشکال مختلف نشان داده و به جنبش برابری طلبانه خود ادامه می دهند. نمونه هایی از مقاومت در دگراندیشی جوانان میهن در شیوه متفاوت زیست اجتماعی در زمینه های هنر و شاد زندگی کردن آشکار شده است، آن روش زندگی که کاملا مغایر و مخالف با ایدئولوژی و قوانین و دستورات حکومت است. مقاومت وپیکار زندانیان سیاسی وخانواده هایشان و خواست آزادی زندانیان سیاسی بی گناه هر روز به اشکال مختلف در دانشگاه ها ودیگر مراکز حضور مردمی مطرح و پیگیری می شود، مخالفت با اعدام به اشکال مختلف و با شیوه اقدامات جمعی مردمی، برای حصول رضایت از خانواده های مقتولین و زیان دیدگان در مقابله با قانون ضد بشری قصاص و حکم اعدام، ابزار حکومتی، صورت یک فرهنگ در آمده است. حضور پر تعداد مردم و نهادهای غیردولتی NGO)) مختلف برای دفاع از محیط زیست از سال های گذشته در تهران، ارومیه، چهارمحال بختیاری و در اهواز و اصفهان برای حفظ آب، اعتراض به آلودگی های زیست محیطی و پارازیت ها گسترش یافته است. همه این اعتراضات و تجمعات با سرکوب عوامل حکومت ودستگیری معترضان همراه بوده است که تنها نشان از ناتوانی دستگاه حاکم اسلامی در پاسخ گویی به خواسته های مردم وترس جمهوری اسلامی از گردهمایی وحضور مردم در سپهر اجتماعی سیاست کشور دارد. به همین دلایل مختصر و ارائه نمونه های بسیار کمی که از بین صدها حرکت اعتراضی در بین توده های مردم بیان شد، اعتقاد داریم که جنبش سراسری ومردمی ایران همچنان در بین اقشار مختلف مردم جریان داشته و هر روز با جلوه ای تازه خود را می نمایاند.

هم میهنان گرامی،

بمنظور تداوم و گسترش جنبش سراسری در سالگرد جنبش سبز همه مردم ما می توانند با حمایت از زندانیان سیاسی وخانواده های مبارزان ازهر گروه وحزب وسازمان واندیشه که در برابر فاشیسم مذهبی حاکم ایستادگی می کنند وهزینه می دهند بر مقاومت اجتماعی بیافزایند و با پیوستن به خانواده های شهیدان دهه ی شصت وکشته شدگان قتل های زنجیره ای، جنبش ۱۸ تیر و جانباختگان جنبش سبز، همبستگی خود را در عرصه اجتماعی نشان دهند. در سالگرد جنبش سبز ( جنبش ضد استبداد) مردم ما با حضور در کنار خانواده های زندانیان سیاسی و تجمع بر سر مزار شهیدان همه گروه ها درتمام دوران ستمگری اسلامی، گامی بزرگ در جهت هماهنگی و همبستگی ملی ومردمی کشورمان برمی دارند تا مبارزات آینده مردم کشورمان به همراه پیکارگران آزادی در جهت رسیدن به یک جامعه آزاد ودموکراتیک تقویت گردد. حماسه خرداد و مبارزات خستگی ناپذیر سال ۸۸ یاد آور مبارزات هماهنگ جنبش همبستگی مردم ایران برای رسیدن به آزادی ودموکراسی است، تجربه ای گران از پیکار و نبرد بر علیه فاشیسم مذهبی حاکم بر ایران، این مبارزات را ادامه خواهیم داد.

امضا کنندگان به ترتیب حروف الفبا

نمایندگی جنبش کارگری (منصور اسانلو)
جبهه آزادی خواهان ایران
جبهه دمکراتیک ایران (برون مرز)
سازمان رهایی جوانان ایران
سازمان سکولار دمکراتهای ایران
شورای ملی ایران برای انتخابات آزاد

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)