روشن‌فکرانی که دیروز به دیدن برنامه‌های سوسن و آغاسی می‌رفتند و خواننده‌گان کوچه‌بازاری امروزی که به دیدار روشن‌فکران می‌روند

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)