یونانیان باستان برای توصیف” میل یک نفر برای پول به دست آوردن بیش از سهم خودش” یک کلمه به کار می بردند ،حرص. همانطور که ملیسا لین (استاد فلسفه در دانشگاه پرینستون) در جمع هواداران حفظ محیط زیست بیان کرد: دراندیشه مردمان باستان حرص برای کسب ثروت مترادف گستاخی بود. حرص به ثروت اندوزی یک نوع غرور و گستاخی در برابر اراده خدایان در نظر گرفته می شد که محتوم به شکست بود. یونانیان باستان متوجه شده بودند که پادشاهان خودکامه میل وافری به کسب ثروت دارند. ملیسا لین می گوید: قدرت در خدمت طمع و آزمندی است. پس اگر بخواهید به قدرت افسار بزنید باید به طمع کسب ثروت هم افسار بزنید.
‎در کتاب “هزینه نابرابری” نویسنده با شور و حرارت توضیح می دهد که چگونه دو واژه قدرت بی مهار و طمع کاری حکمفرما بر واشنگتن به نوشتاری بر سنگ قبر «رویای آمریکایی» تبدیل شده است.
‎رویای آمریکا به عنوان سرزمین فرصت ها توسط حکمرانان آزمند مدرن از بین رفته. جمعیت این گروه در حدود یک درصد از کل جمعیت این کشور است. در حالیکه بخش هایی از جمعیت ۹۹ درصد باقی مانده در حال نشان دادن خشمشان هستند. موج خشم عمومی را می توان در جنبش های جدید اشغال وال استریت و جنبش اعتراضی علیه قطع کمک های دولتی در اسپانیا مشاهده کرد.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)