صبا ٢۴ روز در انفرادی ، بدون اینکه بدانیم کجاست و برای چی و چه کسانی مسئول بازداشت صبا هستند؟ خیلی متاسفم که در یک کشور اسلامی و با مسئولینی که خود را پیرو دین اسلام و بازداشتهایی که بازجو هایش و بازپرسهایش خودشان را مسلمان مینامند، ولی هنوز ایین ابتدایی یک مسلمان را رعایت نمیکنند، منو تهدید کردن که مصاحبه نکنم، منو تهدید کردن در فیس بوک چیزی ننویسم، چون جگر گوشه ام موقعیتش بخطر میافتد، راستی خوب میدانید چگونه یک مادر را با فرزندش تهدید کنید، باور کنید من تا به این سن چنین مرامی را در زندگیم بیاد ندارم ، که فرزندی گروگان گرفته شود و مادری تهدید به جان فرزندش. بعد از اینکه دو روز به دادسرا رفتم و بعد از قولهایشان نتیجه ای نگرفتم و دلواپس دخترم شده بودم فردای آن روز خواب دیدم که صبا تماس گرفت و بازجو به او دیکته میکرد که به کسی نگویم صبا زنگ زده ،چون اگر به گوش معاون دادسرا برسد برایشان گران تمام میشود و دیگر صبا زنگ نمیزند، من هم قول دادم که فقط خواب دیده باشم ولی تا کنون باز هم صبا تماسی نگرفته و من چشم براه او هستم، آقایان بازجو و … اگر نگرانی من مادر شما را شاد میکند، مردانگی کنید و یک مادر بزرگی رو که اخیرا غذا نمیخورد و با زور غذا به دهانش میگذاریم و بهانه نوه اش را میگیرد و جدیدا با گریه شعر ” میخوام بخوابم خوابم نمییاد، چشم انتظارم یارم نمییاد، میخونه و مدام میگه ابجیم چرا نمیاد، انسانیت و مسلمانی کجاست، صبای بیگناهم رو ازاد کنید

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)