پیش از داستان طِیّب می‌خواهم به یک «روحانی» که مورخ ارجمند عباس اقبال آشتیانی وی را به درستی قسی‌القلب و سنگدل خوانده‌است، اشاره کنم. نام وی «سید محمد باقر شفتی» است که تأکید داشت اقامه حدود شرعی بر مجتهدین واجب است و از همین رو احکام را خود صادرکرده، اجرا هم می‌نمود. حدودی که به دست خودش اجرا شده، بیش از ۱۰۰ مورد است…

ادامه مقاله (و عکسها) در آدرس زیر
http://www.hamneshinbahar.net/article.php?text_id=162

ویدیو را در آدرس زیر ببینید
https://www.youtube.com/watch?v=RtEPhVzz9BM

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)