suicider military

در این روزها در سال ٢٠١٠ اخباری منتشر شد که بر اساس ان تعداد سربازان آمریکایی که خود کشی می کنند تقریبا معادل تعداد آنهایی است که در جنگ کشته می شوند .
پنتاگون قول داده است که تعداد بیشتری متخصص سلامت روانی استخدام کند، شغلی که بیشترین تقاضا را در نیروهای مسلح به خود اختصاص داده است .
جهان در شرف تبدیل به یک پایگاه نظامی عظیم است، پایگاهی که یک بیمارستان روانی به بزرگی دنیاست . در این دیوانه خانه چه کسانی دیوانه هستند ؟ سربازانی که خود را میکشند و یا جنگی که آنها را مجبور به کشتن می کند؟

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)