پرسشی سترگ و بسیار حیاتی در مورد کنش‌گری‌ی اجتماعی و منافع مردم.

این پرسش و پاسخ‌های آن که به‌عهده‌ی خوانندگان است، برای عبور جامعه‌ی ایران از دوران فعلی، بسیار ضروری است
باید منتظر ماند و دید که این ملت، آیا آمادگی‌ی بازنگری و کندوکاو در رفتار خود را پیدا کرده است یا هنوز هم از آن واهمه دارد؟

با هم می‌خوانیم:

محمد بهمن‌بیگی، شورش‌گران ایل قشقایی‌ و مردم

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)