چند سال پیش( ۱۹)دهه ۶۰…(۴)
اطلاعیه کانون ابلاغ اندیشه های شریعتی:
کانون ابلاغ اندیشه های شریعتی طی اطلاعیه ای ضمن محکوم کردن تلاش های ضد انقلابی حاکمیت در برقراری کامل سانسورواختناق در جامعه متذکرشده است که:
«اگر تادیروزشرایط حاکم بر میهن و انقلاب و اسلام برای بسیاری در پرده بود،شاید امروز با چرخش های شما به اینکه در روند انقلاب توسط نیروهای حاکم پدید آمده بسیاری از نقاط مبهم روشن گشته و حجاب هاکنار رفته است».
در اطلاعیه مذکور بااشاره به اقدامات فاشیستی حاکمیت عوارض خطرناک این اقدامات را مانند تمحیل ارعاب و دیکتاتوری،تثبیت و تحکیم تک حزبی از طریق قوای سه گانه به اوج گیری بحران اقتصادی-اجتماعی تداوم سرکوب خلق کُرد و بالاخره تسریع خط سازش و وابستگی به قدرت های امپریالیستی ذکر کره است.
در اطلاعیه مذکور از شکل گیری در جبهه ای که دریک سوی آن حاکمیت و کلیه نیروهای ارتجاعی و در سوی دیگر آن خلق قرار گرفته است سخن به میان آمده است.
اطلاعیه در پایان خطاب به مردم می گوید:
«شما با مقاومت منفی و طرد قوانین تحمیلی در یک شکل آن تحریم روزنامه های حکومتی نخستین قدمها را برای ایفای سیاست تاریخی خود بردارید. و صفوف خود را از نیروهای ضد انقلاب و فرصت طلب که احیانا میان شما نفوذ خواهند کرد جدا سازید».
(نقل از نشریه دفتر سیاسی سپاه پاسداران،روایدادها وتحلیل،ش۱۹)
۱۳خرداد۱۳۶۰،روزنامه میزان،ابراهیم یزدی:
«کسانی که بخواهند این انقلاب را به قشر خاص اختصاصدهند دشمن اسلام و انقلاب مردمند».

«امروز همه طرفداران استبداد سیاه خود را زیر شعار مقدس حزب الله مخفی کرده اند».(نقل از نشریه دفتر سیاسی سپاه پاسداران،روایدادها وتحلیل،ش۱۷)
۱۸خرداد۱۳۶۰،روزنامه جمهوری اسلامی:
دادسرای انقلاب اسلامی طی اطلاعیه ای روزنامه های:آرمان ملت،انقلاب اسلامی،جبهه ملی ومیزان و چند نشریه دیگر را توقیف کرد».(نقل از نشریه دفتر سیاسی سپاه پاسداران،روایدادها وتحلیل،ش ۱۸)
بعد از توقیف شدن روزنامه انقلاب اسلامی اولین شماره آن با نام انقلاب اسلامی(در بند)به قطع اندازه و شکل وتقریبا محتوای روزنامه مجاهد منتشر سد.
این شماره از روزنامه انقلاب اسلامی حاوی مطالب با عناوین ذیل است:
«۱-پیام ریاست جمهوری به ملت ایران۲-اشغال دفتر ریاست جمهوری۳-حمایت گسترده مردم و نیروهای متعهد مردمی و پرسنل آگاه ارتش و شهربانی از رئیس جمهور و اعلام خطر نسبت به حاکمیت استبداد و اختناق…»در تعقیب موضوع به دکر اسامی میروها و گروه ها و شخصیت های حمایت کننده از رئیس جمهوری پرداخته که ما در اینجا نام چنذ تن از این انجمن ها و گروهها و…را برای شناختن این ظبقه حمایت کننده می آوریم:
مجاهدین خلق،انجمن حقوقدانان مسلمان(وابسته به مجاهدین خلق)،کانون ابلاغ اندیشه های شریعتی(احسان)،علی تهرانی،طاهر احمد زاده ،آیت الل محمد تقی عالمی(همدان)،همسر آیت الله طالقانی،حجت الاسلام مجد(سرپرست برکنار شده بسیج مستضعفین)،حاج محمد شانه چی(کاندیدای مجاهدین خلق)،دکتر محمد ملکی(کاندیدای مجاهدین خلق)احمد علی بابایی،پوران شریعت رضوی(همسر دکتر شریعتی)،یزدان حاج حمزه،جلال گنجه ای،ابوذر ورداسپی(کاندیدای مجاهدین خلق). (نقل از نشریه دفتر سیاسی سپاه پاسداران،روایدادها وتحلیل،ش ۱۴).
۱۸خرداد۱۳۶۰،روزنامه جمهوری اسلامی:
«بدنبال توقیف روزنامه میزان و انقلاب اسلامی و چند روزنامه دیگر اعضای دفتر هماهنگی مردم را دعوت به راهپیمایی کردند و بدنبال آن نیز وزارت کشور این راهپیمایی را غیر قانونی اعلام نمود».(نقل از نشریه دفتر سیاسی سپاه پاسداران،روایدادها وتحلیل،ش ۱۸)
۲۱خرداد۱۳۶۰،روزنامه صبح آزادگان:
«عزل بنی صدر از فرماندهی کل قوا».
۲۱خرداد۱۳۶۰،روزنامه کیهان:
«همسربنی صدر در بنز ضد گلوله در حال رهبری مجاهدین و مهاجمین مسلح دستگیر شد».
۲۱خرداد۱۳۶۰،روزنامه کیهان،موسوی خوئینی ها:
«درجلسه امروز مجلس گفت:رای به عدم کفایت سیاسی رئیس جمهوری شکست خط سیاسی آمریکا در ایران است».
بنی صدر بعد از عزل فرماندهی کل قوا:
«اینکه یک انقلابی بشود بعد از یک خفقانی و تفکر در آن نباشد یک مصیبت بزرگی است. این را مجبور بشود در مقام دفاع از این دولت بگوید این ها عقل دارند سواد ندارند،نگوید این ها بی سوادند،عقل دارند واز این توجه غافل بمانند که خوب این چه عقلی است که این طرف دارد و بدنبال دانایی نرفته؟اگر عقل داشت که علم هم بدست می آورد.همین دیشب در تلویزیون بود که کار من زیاد بود در تهران نتوانستم که بیایم در آنجا باشم بگویم که تا ظهور مهدی خدایا امام را نگهدار این تملق،تملق گویی و مداحی به معنای عاقل بودن است.اگر کسی این را گفت عاقل است و اگر کسی نگفت معلوم می شود اگر هم علم دارد،عقل ندرد.اگر می خواستم دنبال خط قدرت بروم ساده ترین راه آسانترین راه همین بود که با این آقایان کنار بیایم اتفاقا آخریم پیام امام هم به من در کرمانشاه قبل از برکناری از فرماندهی کل قوا همین بوده است و ساده اش این است که یا با اینها کنار بیا یاکنار برو…» (نقل از نشریه دفتر سیاسی سپاه پاسداران،روایدادها وتحلیل،ش۲۰).
۲۱ خرداد۱۳۶۰،روزنامه جمهوری اسلامی:
«در خیابان فردوسی افرادی از مجاهدین خلق و دیگر گروهها بطرف یک پاسدار که آنان را از ادامه تظاهرات بر حذر داشته بود،هجوم برده و در حالیکه پاسدار را زیر ضربات مشت خود گرفته بودند،اسلحه او را ربوده و وی را خلع سلاح کردند.در حین این عمل گلوله ای از اسلحه شلیک و یک عابر به قتل می رسد». (نقل از نشریه دفتر سیاسی سپاه پاسداران،روایدادها وتحلیل،ش ۱۸).
۲۱خرداد۱۳۶۰،روزنامه جمهوری اسلامی:
«یکی از برادران بسیج با دیدن عده ای از گروهکها که به همراه دسته ای از طاغوتیان به طرفداری از بنی صدر شعار داده و راهپیمایی می کردند،بی محابا بسوی آنها حمله ور شده و فریاد می زند که به امام فحش ندهید که در اینحال هواداران گروهها با ضرب و شتم قرار دادن وی او را بزیر تریلی انداخته و شهید می نماید.ضمنا در همین روز یک پاسدار نیز به شهادت رسید».(نقل از نشریه دفتر سیاسی سپاه پاسداران،روایدادها وتحلیل،ش ۱۸).
۲۱خرداد۱۳۶۰،روزنامه جمهوری اسلامی،هادی غفاری در مجلس:
«آقای رئیس جمهور چشمتان روشن!
مجاهدین خلق ایران ضمن محکوم کردن مجدد و تعطیلی روزنامه انقلاب اسلامی حمایت خود را از رئیس جمهوری اعلام کردند.
مجاهدین خلق قبلا هم از تعطیلی روزنامه بامدادو آیندگان آمریکایی اظهار تاسف کرده اند.
تذکری به خواهران و برادران حزب اللهی در سراسر ایران:جامعه ملت ما آنچه اسمش را حزب الله می گذارد در پاریس بستنی و شیرینی دانمارکی گاز نمی زده،توی سلول های ایرانی بر خلاف آنها که با اشپیگل می خوابیدند وبا لوموند بیدار می شوند با شلاق می خوابیدند و با باتون بیدار می شدند.امروز بر سراسر کشور حاکمند و هیچ وحدت بهم نخورده وحدت حفظ شده است».(نقل از نشریه دفتر سیاسی سپاه پاسداران،روایدادها وتحلیل،ش ۱۸).
۲۲خرداد۱۳۶۰،خبرگزاری پارس،هادی غفاری:
«از برادران که در فرودگاه یا در مرزها و جبهه ها هستند می خواهم نگذارند بنی صدر فرار کند.طرفداران بنی صدر همه آدمهای مجاهدین خلق هستند ایران را گورستان طرفداران بنی صدر می کنیم..عامل فجایع هویزه و خونین شهر بنی صدر است.نصیری به من می گفت سردسته اشرار مسلح و مقدم مراغه ای می گفت چماقدار،بنی صدر به من می گوید سر دسته اشرار چماقدار… نصیری+مراغه ای= بنی صدر.
بنی صدر می توانذ محرمانه استعفا بدهد ولی دادگاه باید او را محاکمه کند. شاه رفت و گفت کوروش آسوده بخواب ما بیداریم. بنی صدر گفت: مصدق آسوده بخواب ما بیداریم».(نقل از نشریه دفتر سیاسی سپاه پاسداران،روایدادها وتحلیل،ش۲۱).
محمد شوری (نویسنده و روزنامه نگار)
۱۶ خرداد ۱۳۹۳

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)