روز جمعه ۱۳۹۳/۳/۹ محیط بانان شهرستان طالقان حین گشت و کنترل در مسیر رودخانه شاهرود و سد طالقان ۱۲ نفر صیاد متخلف آبزیان را بازداشت نمودند.

حشمت اله کشیری رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان طالقان گفت: از متخلفین ۹ رشته تور سالیک، ۳۵ رشته تور نامرئی و ۱۱۰ قطعه ماهی کشف و ضبط گردید.

حشمت اله کشیری افزود: متخلفین ضمن توقیف ادوات صید غیرمجاز به اداره محیط زیست منتقل و پس از تنطیم صورتجلسه و تشکیل گرونده به مراجع قضایی معرفی و به پرداخت جریمه نقدی معادل یازده میلیون ریال محکوم شدند.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)