بازگشت به دل تاریک «تاریخ» (درباره بحران اوکراین مجموعه مقاله از ژیژک و آلن بدیو ..)

اکراین

توحش با چهره انسانی، اسلاوی ژیژک، ترجمه ارسلان ریحان زاده (۲). حال غایب می شود مگر اینکه جمعیت اعلام حضور کند، آلن بدیو، ترجمه تایماز افسری، سارا دهقان (۳). چه کسی می تواند نظم جهان سرمایه داری پسا- ابرقدرت ها را کنترل کند؟، اسلاوی ژیژک، ترجمه نادر فتوره چی

این مجموعه را از این پیوند می‌توانید بارگذاری کنید.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)