فرهنگ والا (hight culture) اصطلاحی در علوم اجتماعی است. وقتی نوشتم فرهنگ والا با انقلاب ایران آسیب خورد مرادم از آن معنای اصطلاحی بود. این‌که برخی چپ‌ها و اسلامی‌ها مخالف فرهنگ والا هستند، استوار بر مبانی فکری و ایدئولوژیک آن‌هاست؛ امری که بدان می‌بالند. اصولاً در برخی گرایش‌های چپ، فرهنگ‌ امری است بی‌اهمیت، چون روبناست و فرهنگ والا هم به طبقه‌ی بورژواز یا آریستوکرات تعلق دارد و بنابراین نکوهیده اس

ت. باری دیگر نوشتم درباره‌ی فرهنگ کتاب مهم نوربرت الیاس «فرایند تمدن» خواندنی است. انقلاب ایران یک فرایند تمدنی را که در حال شکل‌گیری بود، دچار مشکل کرد. طبقات اجتماعی را به هم ریخت. آیت الله خمینی و محمود احمدی‌نژاد را باید فراورده‌های فرهنگی این سی سال اخیر نیز دید و تنها به نقش سیاسی آن‌ها بسنده نکرد. آن‌ها نماد یک وضعیت تاریخی ما هستند.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)