بابک اباذری (مدیر نشر نصیرا)
تعطیلی‌ غرفه کتاب با جو سازی خبرگزاری فارس
پس از جوسازی های خبرگزاری معلوم الحال فارس مبنی بر انتشار ترانه های شاهین نجفی در نشر نصیرا و همچنین تهدید نیروهای لباس شخصی به اینکه با ماشین از روی بنده در خیابان رد می شوند و نیروهای خودجوش به محل دفترم ریخته و اغتشاش خواهند کرد و همچنین جمع آوری برخی از کتاب های انتشارات، امروز غرفه انتشارات نصیرا تعطیل شد.

بابک اباذری (مدیر نشر نصیرا)a1

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)