رهبر جمهوری اسلامی ایران: مسئله تکثیر نسل وجلوگیری ازکاهش جمعیت جوان کشور، مسئله ای حیاتی است/برای ترغیب زنان به استفاده از خدمات مامایی و”زایمان طبیعی”باید فرهنگ سازی شود.

http://www.kamrooz.com/component/content/article/48-jadid-akhbar/41688

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)