من والد فقط پرورش دهنده نیست، ممکن است کنترل کننده نیز باشد. تقریبا در هر سیستمی که استبداد هست من والد هم هست. من والد در سیستم استبدادی مدعی است:
· من صلاح خودم را می دانم.
· من صلاح شما را می دانم.
· من صلاح شما را بهتر از خودتان می دانم.
· چون من صلاح شما را بهتر از خودتان می دانم (( باید )) نظرم را به شما تحمیل کنم.
این (( باید )) در سطح روانشناختی پیامد همین (( می دانم )) هاست و در سطح حقوقی یک فریب کاری است.

فرزانگان کهن
سعی در آموزش مردم نداشتند
بلکه با مهربانی به آن ها ندانستن را درس می دادند.
وقتی مردم فکر می کنند پاسخ ها را می دانند،
راهنمایی کردن شان سخت است.
وقتی می دانند که نمی دانند،
می توانند راهشان را بیابند.

اگر می خواهید بیاموزید چگونه امور مختلف را اداره کنید،
از ثروتمند شدن یا زرنگ بودن پرهیز کنید.
ساده ترین الگو واضح ترین است.
اگر به زندگی ای ساده و عادی راضی باشید،
می توانید راه را به دیگران نشان دهید
تا به طبیعت حقیقی خود بازگردند.

همچنین تفکر خارج جعبه که تفکری بدون چارچوب های از پیش تعیین شده است و روشی برای تفکر خلاق به حساب می آید با پاک کردن دانسته های قبلی راحت تر امکان پذیر است.

دانسته های قبلی ما، ما را به تایید همان دانسته ها فرا می خوانند و ذهن ما از طریق حذف یا تعمیم یا تحریف واقعیت سعی در تایید دانسته های قبلی می کند.

ندانستن، دانش راستین است.
تلاش برای انباشتنِ دانش، بیماری است.
ابتدا بدانید که بیمارید،
سپس برای سلامتی کوشش کنید.
فرزانه طبیب خود است.
او خود را از تمام دانسته هایش رها نموده
پس در حقیقت یکپارچه و کامل است.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)