با یاد گابریل گارسیا مارکز؛ آفریدگار صد سال تنهائی، از رئالیسم جادویی تا جادوی رئالیسم

مارکز

شرحی از زندگی و کارهها و…

از اینجا بشنوید

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)