کافی است فقط ۲۴ ساعت، کارگران دنیا سرِ کار خود حاضر نشوند تا نظامِ سرمایه داری دنیا، افزون بر هزاران تریلیون دلار ضررِ فراگیرش، در وحشت از ادامه یافتنِ چنین حرکتی، قوانین کار را عادلانه  کند.   پیش درآمدِ دنیایی عادلانه تر، آزادتر، سالم تر و حتمن شادتر.

ادامه دارد …

 

#۲۴

Just 24 hours is enough that the workers of the world not to go to work and world capitalist system, in addition to its thousands of trillions of dollars in total losses, to justify labor laws in fear of continuing such a movement. The premise of a fairer, freer, healthier, and certainly happier world.

Continues…

Amir SaremTelegram Channel:https://t.me/poemsofamirsarem

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)