اندونزی، با ۱۹۰ میلیون واجد رای‌دادن، سومین دموکراسی بزرگ جهان در ۹ آوریل انتخابات پارلمانی و محلی برگزار کرد، و انتخابات ریاست جمهوری هم در ماه ژوئیه برگزار می‌شود.
این مجموعه عکس، شما را در بخشی از تجربه انتخاباتی این کشور سهیم می‌کند.

Indonesia1b

عکس‌های بیشتر را در بخش «ببینید» ساد، مشاهده کنید.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)