سي امين برنامه كارخانه، مجله كارگري راديو ندا شامل اين قسمت هاست :

۱ – مرور اخبار كارگري هفتگي ايران و جهان

۲ – اعتصاب غذاي شاهرخ زماني، در گفتگو با محمد اشرفي سخنگوي كميته حمايت از شاهرخ زماني

۳ -بازخواني رمان كارگري ” نينا ” -قسمت يازدهم

شاهرخ زمانی

گوش كردن فايل صوتي با مديا پلير

گوش كردن فايل صوتي با ريل پلير

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)