ahmad shahidبا سلام و درود به شما آقای احمد شهید با آرزوی توافق وگسترش صلح و دوستی وآشتی
اقای احمد شهید نامه ما جمعی است واز شما میخواهیم که صدای ما باشید، در ابتدا می خواهیم بگوییم که این درخواست به معنای طلب رحم نیست، این حق هرانسانی است که وقتی به دلیل اعتقاداتش زندانی می شود، درخواست رفتاری داشته باشد که متناسب با جایگاه و شان اوست.
اتهام اصلی ما زندانیان علیه ناکارآمدی های سیاسی، تبعیض ونا عدالتی ها وخواهان اعمال حقوق کامل سیاسی برای همگان بوده است.
ما خواهان آزادی و برابری ورعایت حقوق همه شهروندان جامعه ایرانی هستیم،شهروندانی که جدا از نژاد و اعتقاد و در صلح و هماهنگی برپایه برابری درکنار هم زندگی کنند.حکومت آرمانهای ما را با اختناق، سازمانها و احزاب سیاسی وهرگونه حرکت سیاسی رابا سرکوب مواجه و محکومیتهای سنگینی را برما زندانیان سیاسی ،عقیدتی و حقوق بشری اعمال کرده است.
آقای احمد شهید، حکومت ایران با به زندان انداختن صدها نفر انسان بی گناه،دردسرها و مشقت های فراوانی را برای خانواده ها بوجود آورده است. در نتیجه به طرز بی سابقه ای وحشت را در کشور حکم فرما کرده است. همه راههای مبارزه قانونی را بسته اند، هرگونه مطالبات مردمی را سرکوب می کنند، حکومت ایران به طور دائم مانع از اعمال ساز وکارهای جهانی برای بررسی وضعیت حقوق بشر درایران میشود، درخواست اصلی ما اینست که حکومت ایران اجازه ورود یک تیم حقیقت یاب و شما گزارشگر ویژه حقوق بشر را برای بازدید از زندانهای ایران بدهد تا بتوانید از نزدیک با شخصیت ها وگروه های سیاسی و زندانیان محبوس وخانواده های اعدام شدگان ، دیدار داشته باشید.
وتا آن روز دولت مردان ایران با ما چون زندانیان سیاسی رفتار کنند، معنای این سخن آن است که از ادامه اذیت وآزار وفشارو تبعیدهای نابجا و ناگهانی وسرکوب دست بردارند وبه وضعیت پزشکی زندانیان بیمار که اکثرا درزمان بازداشتهای طولانی مدت وبازجویی ها همراه باضرب وشتم وشکنجه درسلول های انفرادی برما وارد شده است رسیدگی کنند وبه بهانه های گوناگون وعقده گشایی مانع از اعزام زندانیان بیماربه بیمارستان نشوند.
باملاقات های حضوری و خانوادگی و مرخصی واعطای آزادی مشروط طبق قانون موافقت کنند و اجازه بدهند ارتباط نزدیکتری با خانواده هایمان داشته باشیم.سردمداران قدرت زندان را تبدیل به مسند قدرت کرده اند.
آقای احمدشهید دستگاه قضایی هیچگونه استقلالی از خود ندارند و تعیین کننده وضعیت زندانیان دستگاههای امنیتی هستند،اکثر بازداشت شدگان ماهها بدون هیچ گونه تفهیم اتهامی درسلولهای انفرادی وزارت اطلاعات وسپاه زیرفشار وبدون دسترسی وتماسی با خانواده هایشان نگهداری می شوند. طی چند سال گذشته ما هیچ گاه ازحق استفاده ازتلفن ودیگر امکانات برخوردار نبوده ایم، غذای ناکافی و بدون کیفیت به ما میدهند که خود باعث شیوع وتشدید بیماری های گوارشی درزندان شده است، درکنارهمه این موارد مسولان زندان وحفاظت توهین آمیز و شنیع زندانیان را مورد بازرسی بدنی قرارمی دهند.
آقای احمد شهید، فضای سرکوب واختناق وخفقان، برخورد دولتمردان ایران عملا هرگونه ابراز عقیده وانتقاد و اعتراض به شهروندان راعلیه حاکمیت قطع کرده است.
حکومت ایران درتمام طول حیات خود زیرپوشش یک حکومت دینی تمام حقوق شهروندی رابه نفع خود مصادره کرده است و با خطابه های مذهبی وصدور فتواهای گوناگون هرگونه تحرک سیاسی را محکوم وسرکوب می کند.با به کاربردن مشت آهنین، اعدام های بی رویه و سرکوب های امنیتی وبازداشتهای خودسرانه وشبانه،شکنجه واعمال فشارروحی که همواره توسط دولتمردان ایران اعمال می شود.
در کنار تمامی موارد بازداشت دهها شهروند کرد وغیرکرد و دیگر اقلیت های قومی و دینی ازجمله جامعه بهائیان،زرتشتیان، مسیحیان و دراویش گنابادی و محکوم کردن انها به حبس های طولانی واعلام وتبعید وحتی محاکمه گروهی زندانیان بدون حق انتخاب وکیل و کسانی که تاکنون بدون محاکمه در بازداشت به سر می برند، بیانگر بحران ریشه ای حاکم برکشور و نقض گسترده حقوق بشر است.
آقای احمد شهید، اتهام وارده به تمامی این افراد داشتن یک باوروعقیده جدا ازمذهب رسمی کشور و فعالیتهای سیاسی و حقوق بشری درتلاش برای ایجاد فضای نهاد و تشکلی یا عضویت درنهاد و تشکلی و نوشتن مطالبی انتقادی یا صرفاً داشتن یک صفحه یا وبلاگ و شک و تردید به صراحت دستگاه قضایی در ارتباط با طرفهای خارج و رسانه های خارجی بوده است.

عالیجناب، وقتی رییس ستاد حقوق بشرقوه قضاییه، محمد جواد لاریجانی درنهایت بی شرمی وبی ادبی گزارشات شما را به عنوان گزارشگر ویژه حقوق بشر غیرواقع ودست نشانده غرب می خواند و در رسانه های داخلی شما را “ احمق و شریر” می نامد شما خود باید حدس بزنید که با ما چه برخوردهای غیر انسانی کرده اند و می کنند.
سوال شما از مسئولین و مقامات باید این باشد که چرا قوه غیرمستقل دستگاه قضایی که باافتخارخود را مزدور نهادهای امنیتی می دانند در حین دادرسی حتی موید به اجرای قانون مصوب نیستند؟
حکومتی که خود رامدافع دین و شریعت می داند،برای برخورد با معترضان و دراویش طریقت نعمت الهی گنابادی که همگی شیعه و پیرو دین رسمی کشور هستند و دیگر اقلیتهای دینی از جمله سنی مذهبان و مسیحیان و بهاییان چه توجیهی دارد؟
برای کشت و کشتار مردم کردستان در سابقه شان و برای تخریب حسینیه ها و اماکن مذهبی آنها و دراویش، تخریب حسینیه شریعت قم، بروجرد، اصفهان، برخورد با مریدان و پیروان تسنن و دهها مورد دیگر چه پاسخی دارند؟
امضا کنندگان:
بهنام ابراهیم زاده، وحید اصغری، شاهرخ زمانی،حمیدرضا حشم دار،سیدمحمد ابراهیمی، مهدی فراحی شاندیز،رضا ولی نژاد، محمد جراح، فرشید فتحی، آرش مقدم اصلان پور،آرش همپای

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)

این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com