قطره بارانی که بر گل سرخ می‌لغزد، جوانه لجوجی که بر سرما غلبه می‌کند، آوندهای سرکشی که موانع را از سر راه برمی دارند، گیاه مهربانی که از دل خاک سرَک می‌کشد و به آفتاب سلام می‌کند، چشمه جوشانی که دل سنگ را می‌شکافد، همه و همه، در برابر این زندگی که پارس می‌کند و این زمین که خار می‌خلد و این آسمان که بلا می‌ریزد، فریاد بر می‌آورند: بهار می‌آید هر چند زمستانیان نخواهند… آری، بهار می‌آید هر چند زمستانیان نخواهند… اما اصلاً چی میشه که بهار میشه؟ علت وجودی فصل بهار چیست؟

ادامه مقاله… اینجا را کلیک کنید

برای شنیدن از ویدیو اینجا را کلیک کنید.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)