هرسال دم دمای نورزوز حال غریبی دارم و در عین شادی، بارانی از غم بر من می بارد. غمهایی که از جنس غصه نیست، غمهای عزیزی که قدمش مبارک باد.
می‌خواستم بازهم از غزالی بنویسم. امام محمد غزالی که دوستش دارم اما او نوروز را «اظهار شعار گبران» پنداشته و در کیمیای سعادت گفته است: «نوروز و سده باید مندرس شود و کسی نام آن را نبرد»
دیدم غزالی عزیز است اما نوروز از او عزیز تر

باید از روزمرگی عبور می‌کردم اما فرار از روزمرگی درعین توجه به مسائل روزمره می‌تواند به ژورنالیسم مبتذل سیاسی کشیده شود که همیشه از آن حذر می‌کنم.
ژورنالیسم مبتذل سیاسی آفتی بزرگ و از مؤثرترین فریبکاری‌های رسانه‌ای است. ژورنالیسمی که به تزئین عملکرد کسانی می‌پردازد که سیاست بازی و جریان‌سازی می‌کنند و از شیادی هم ابایی ندارند.
ژورنالیسم سیاسی در بسیاری از مواقع از دانش سیاسی تهی‌ست.

باید یک جوری با غمها کنار می‌آمدم و یا اگر می‌توانم با آن همنشین شوم. سراغ علی‌مردان‌خان را گرفتم که هم لر است و هم «یاغی» و زیر بار ستم نمی‌رود.
سراغ علی‌مردان‌خان را گرفتم. اینگونه مواقع امثال علی‌مردان‌خان بهتر از غزالی و…مشکل‌گشایی می‌کنند.
سراغ علی‌مردان‌خان را گرفتم، نه آن «علی‌مردان‌خان» بی هنر و بی ادبی که برگرفته از شعر معروف «ایرج میرزا»ست…
داشت عباس قلی خان پسری. پسر بی ادب و بی هنری. اسم او بود علی مردان خان…
او نه.
علی مردان خان با وفا و شجاع که با وقار تمام به استقبال مرگ رفت و حدود هشتاد سال پیش تیرباران شد.
داستان او درواقع به خاطرات خانه زندگان مربوط می‌شود. در زندان شاه از هیبت الله معینی چاغروند و دیگران در باره او شنیده ‌بودم. همچنین بعد از انقلاب که روز از نو و زندان از نو، آغاز شد در اوین از حسین نواب صفوی و در اصفهان در «هتل اموات» از اسفندیار قاسمی و قادر جرار.
حسین نواب صفوی را سال ۶۰ تیرباران کردند و سه نفر دیگر را در اسیرکشی سال ۶۷ به دار شقاوت کشیدند.

داستان علی مردان خان به خاطرات خانه زندگان برمی‌گردد اما آفتاب فردا را کسی ندیده و هیچکس نمی‌داند کی و کجا خواهد افتاد…
باد تند است و چراغم ابتری
زو بگیرانم چراغ دیگری
بهتر است آن خاطره را جلو بیاندازم.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
ویدیو را از اینجا ببینید.

http://www.youtube.com/watch?v=yvp_a7HCJsA

سایت همنشین بهار
http://www.hamneshinbahar.net

ایمیل
hamneshine_bahar@yahoo.com

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)