«در ۹ دسامبر سال ۲۰۱۳ مجمع عمومی سازمان ملل یک قطعنامه ای صادر کرد درباره زنان مدافع حقوق بشر و این قطعنامه در پی اعلامیه مجمع عمومی سازمان ملل است در ۹ دسامبر ۱۹۹۸، یعنی پانزده سال پیش از آن درباره مدافعان حقوق بشر. بنابراین از ۱۵سال پیش در سازمان ملل یک اعلامیه دفاع از مدافعان حقوق بشر به وجود آمده…پانزده سال بعد این قطعنامه در مورد مدافعان حقوق بشر زن تصویب شد. چون در بسیاری از کشورها نسبت به زن های مدافع حقوق بشر یک نوع حالت نفرت و خشم مضاعف وجود دارد. متاسفانه به لحاظ رفتارها و نگاه های ضد زن و پدرسالارانه در بسیاری از کشورها اینکه یک زنی به فکر دفاع از حقوق بشر بیفتد خشم و نفرت و اعتراض بیشتری بر می انگیزد…

ماده یک اعلامیه ۹ دسامبر ۱۹۹۸ در تعریف مدافع حقوق بشر می گوید هر کسی حق دارد به طور شخصی یا انفرادی یا گروهی با تشکیل چیزی که اسم آن را NGO گذاشتیم در پیشبرد و حمایت و رعایت حقوق بشر چه در عرصه ملی یا بین المللی فعالیت کند… در این تعریف بهاره هدایت یک مدافع حقوق بشر است.»

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)

این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com