8Marsکنشگران داوطلب
در آستانه روز جهانی زن، تعدادی از سازمان‌های جامعه مدنی و جنبش زنان با صدور بیانیه‌ای مشترک، با اشاره به تبعیض‌های موجود علیه زنان، رفع موانع گوناگون بر سر راه تاسیس سازمان‌های جامعه مدنی را یکی از ضروری‌ترین مطالبه جنبش زنان در این دوره تاریخی برشمردند.
دربخشی از این بیانیه آمده است: « اکنون زنان ایران علاوه بر آن‌که با انواع رنج‌ها و محرومیت‌های ناشی از سوء‌مدیریت و سیاست‌های خودمحورانه و غیرمشارکتی حکومت و قوانین تبعیض‌آمیزی که نابرابری‌های جنسیتی را بر زنان تحمیل می‌کند، مواجه‌اند، با مشکلاتی چون سونامی سرطان، آلودگی هوا و مواد غذایی، فساد مالی، فقر فزاینده و نابسامانی‌های اقتصادی ناشی از مدیریت نابخردانه و تحریم‌های گسترده دست به گریبانند.»
در بخش پایانی بیانیه تاکید شده است: «هر چند مطالبات به حق زنان همچون تغییر قوانین تبعیض آمیز، رفع خشونت علیه زنان، برداشتن موانع جنسیتی در بازار کار و اشتغال، پیوستن به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان و … در طی سال‌های اخیر همچنان بدون پاسخ مانده، اما امروز فعالان حقوق زنان بر این باورند که برای رسیدن به این مطالبات، یک جامعه مدنی نیرومند و مستقل ضرورتی انکار ناپذیر است.»

متن کامل بیانیه این گروه ها را در زیر می خوانید:

روز جهانی زن فرصتی در اختیار کوشندگان برابری خواه قرار می دهد تا خواسته ها و مطالبات حق طلبانه خود را به بانگ بلند در جای جای این کره خاکی به گوش جهانیان برسانند.

اکنون زنان ایران علاوه بر آنکه با انواع رنج ها و محرومیت های ناشی از سوء مدیریت و سیاست های خودمحورانه و غیرمشارکتی حکومت و قوانین تبعیض آمیزی که نابرابری های جنسیتی را بر زنان تحمیل می کند، مواجه اند، با مشکلاتی چون سونامی سرطان، آلودگی هوا و مواد غذایی، فساد مالی، فقر فزاینده و نابسامانی های اقتصادی ناشی از مدیریت نابخردانه و تحریم های گسترده دست به گریبانند.

متاسفانه قدرتمداران و قانونگذاران به جای حل خردمندانه مسایل و بهره گیری از نظرات کارشناسی زنان، با ارئه طرح هایی چون “طرح جمعیت و تعالی خانواده” اصرار بر به حاشیه راندن زنان بیش از پیش دارند.

اینها گوشه ای از وضعیت نابسامانی های کشور است، اما کنشگران جنبش زنان و جامعه مدنی در ایران به رغم مشکلات و مسایل موجود هم چنان امید دارند با تلاش دسته جمعی و مسالمت جویانه مردم از طریق نهاد های مدنی و با پافشاری بر مطالبات برابری خواهانه به تحقق دموکراسی و عدالت در ایران یاری رسانند.

هر چند مطالبات به حق زنان همچون تغییر قوانین تبعیض آمیز، رفع خشونت علیه زنان، برداشتن موانع جنسیتی در بازار کار و اشتغال، پیوستن به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان، و… در طی سال های اخیر همچنان بدون پاسخ مانده، اما امروز فعالان حقوق زنان بر این باورند که برای رسیدن به این مطالبات، یک جامعه مدنی نیرومند و مستقل ضرورتی انکار ناپذیر است. از این رو رفع موانع گسترده ای که امروز بر سر راه شکل گیری و فعالیت نهادهای مستقل جامعه مدنی وجود دارد، یکی از مطالبات جدی زنان در آستانه روز جهانی زن است.

اسامی گروه های امضاءکننده بیانیه:

– کانون شهروندی زنان
– گروه وکلای دادگستری آناهیتا
– مدرسه فمینیستی
– مادران صلح
– تا قانون خانواده برابر
– موسسه اسلامی زنان ایران
– کانون مدافعان حقوق بشر
– جمعیت مبارزه با تبعیض تحصیلی

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)