61575_526مواردی که به صورت آشکار نیست اما به صورت مسلم میتوان آن را تاثیر گذار در پیشرفت و تعالی یک کشور دانست توجه به آموزش و پرورش میباشد. نهادی که میتواند انسان ساز باشد .
رشد و پیشرفت کشور همه آن در پیشرفت صنعتی و اقتصادی خلاصه نمیشود اگر انسان به رشد و تربیت واقعی خود نرسد پیشرفت و تعالی یک کشور هیچوقت امکان پذیر نمی شود و در این میان توجه به آموزش و پرورش میتواند به آن با تأمل نگاه کرد.
دید و نگاهی که ما به عنوان مسئولین جامعه داریم اگر دید اقتصادی باشد باید بدانیم که هیچوقت به «پیشرفت و تعالی» نمیتوانیم برسیم و نوشتن این مقاله ها و کنفرانس ها و سمینارهای مختلف بی فایده هم میباشد.
متاسفانه نگاهی که به آموزش و پرورش اکنون داریم به عنوان «نهادی مصرفی»
میباشد که فکری اشتباه میباشد…
در حالی که هر جایی در آموزش و پرورش هزینه صرف کنیم به همان مقدار میتوانیم انسانهای رشد یافته متعهد و متخصص تحویل جامعه دهیم و با همین افراد می توان کشور را ساخت و مراحل پیشرفت را طی کنیم.
در این میان باید به این نکته توجه کنیم که آموزش بدون پرورش و تعلیم بدون تربیت فایده هم ندارد و مضر هم میباشد.
توجه به آموزش تنها و بدون پرورش انسان معتقد و متعهد برای فردا را تحویل جامعه نمیدهد و انسانی که معتقد و متعهد نباشد نمیتواند برای کشور دل بسوزاند و دلسوز افراد جامعه باشد و همین فرد که بعداً هم پست و مقامی را گرفت مسلماً نمی تواند در جهت پیشرفت و تعالی قدم بردارد.
در آموزش و پرورش کنونی ما و ضعیف شدن گزینش ها و بستن مراکز تربیت معلم و امور پرورشی نتیجه اش بی تفاوتی جوانان تحصیل کرده بود که بسیاری از آنها جذب آموزش و پرورش شدند به خاطر نبودن شغل وکار! و با این دید:
فعلاً فکر و عملکردی جلو میرود که بی تفاوتی را ارزش میگذارند علیرغم شعاری که میدهیم تعهد و تخصص و در عمل به معلم بی تفاوت و بله قربان گو اهمیت میدهند و از تعهد فقط به ظواهر و جنبه های ریاکاری آن بسنده میکنیم.
خود شاهد این مسئله میباشم که بسیاری از نیروهای با سواد و بدون نگاه خطی وجناحی در مدارس که از بهترین معلمان ما هم هستند، به حاشیه رانده شده اند و افراد ریاکار صاحب
پستهای مدیریت و یا معاونت مدارس شده اند.
که باید حتماً تغییرات جدی در مجموعه آموزش و پرورش انجام گیرد تا افراد اپورتونیست و فرصت طلب نتوانند از مشاغل جزیی مدیریتی شروع و پستهای کلیدی را بعداً صاحب بشوند همین افراد فرصت طلب وقتی هم در رأس دستگاه مدیریتی آموزش و پرورش قرار بگیرند چون خود بی تفاوت هستند تمایل به افراد بی تفاوت و ریاکار پیدا میکنند.
کسی که معتقد به نظام آموزش و پرورش نباشد و در فکر پول وحقوق باشد و معلمی را شغل بداند پیشرفت و توسعه و دگرگونی با مشکل اساسی روبرو میشود و به تعالی لازم نمیرسیم.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)