طبر 1

طبر2

 

 

 

 

 

 

این روزها در آستانه رویداد مهم آغاز جلسات شورای عالی حقوق بشر سازمان ملل در خصوص بررسی نقض حقوق بشر در ایران قرار داریم که یکی از موارد بارز نقض حقوق بشر و حقوق قانونی، دستگیری فاقد وجاهت قانونی مهندس حشمت اله طبرزدی می باشد که درخواست رسیدگی به این موضوع را به شورای حقوق بشر سازمان ملل تقدیم داشته ام و از آنجائیکه حاکمیت ایران مطمئناً جواب قانع کننده ای در این خصوص نخواهد داشت مطابق معمول اقدام به بیان ادعاهای غیر موجه خواهد نمود که یکی از موارد محکومیت حاکمیت ایران علاوه بر موارد دیگر در این خصوص خواهد بود.
اما در این میان مردم ایران نیز نباید وظیفه ذاتی خود را که دفاع از حقوق هم نوع می باشد فراموش نمایند ودر مقابل انواع اقدامات حاکمیت که ناقض حقوق قانونی و انسانی می باشد سکوت اختیار کنند و دلسوزان خود را تنها گذارند هموطنان عزیز آگاه باشید اگر تنها روزی ۱۰ نفر از شما عزیزان با مراجعه به دفتر دادیار ناظر زندان تقاضای ملاقات با مهندس حشمت الله طبرزدی یا سایر زندانیان سیاسی و … را نمایند، حاکمیت از ترس عقب نشینی خواهد نمود و مجبور به تسلیم در برابر خواسته مردم می گردد و موجبات آزادی این عزیزان فراهم خواهد آمد .
مجدداً به وکالت از مهندس حشمت اله طبرزدی ،آزادی سریع وبی قید وشرط ایشان مطابق قوانین جاری ایران ، میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی و اعلامیه جهانی حقوق بشر مورد تقاضاست .

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)