مهرانگیز پاشا

Shlomo-Helbransفرقه Lev Tahor که در همه جای دنیا از آن به عنوان طالبان یهودیان یاد می کنند گروه بسیار کوچکی از یهودیان خشکه مقدسِ Haredi هستند که از ده سال پیش در کانادا زندگی می کنند. رهبر ۵۲ ساله فرقه، خاخام Shlomo Helbrans با سرسختی تمام توانسته است با وجود همه محدودیت های زندگی در جامعه مدرن، مجموعه ۵۰ خانواده فرقه خود را همچنان مومن به راهی که برگزیده است نگاه دارد.
به خاطر منع ادامه تحصیل فرزندان، فرقه مزبور ناچار شد از یک استان کانادا، به استانی دیگر کوچ کند و حتی پس از استقرارشان در استان انتاریو، سرپرستی تعدادی از فرزندان خانواده های درون فرقه، به طور قانونی از آنها سلب شد و به استان کبک بازگردانده شدند تا توسط خانواده های ساکن کبک، سرپرستی شوند.

شایعاتی نیز مبنی بر تنبیه بدنی کودکان، ازدواج زودرس دختران نابالغ و حتی اتهامات مشابه در فرقه های مذهبی نظیر تعدد زوجات نیز در باره Lev Tahor وجود دارد که البته توسط خودشان به شدت انکار می شود.

Radical Jewish group settles in Chatham, Windsor

http://blogs.windsorstar.com/2013/11/24/radical-jewish-group-settles-in-chatham-windsor/

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)