در حالیکه بخش بزرگی از دنیا روز عشاق را جشن می گرفت٬ بخش کوچکی از دنیا با عشق برای نشان دادن مخالفتشان علیه خشنونت علیه زنان در میدانهای بزرگ شهرهای مختلف رقصیدند.

این برنامه را سازمان پایکوبی یک میلیادری در سراسر دنیا برگذار کرده است.
حتی شعبه ایران این سازمان هم با پخش بادکنک برای این روز پایکوبی کردند٬ البته یایکوبی آرام.


یکی از پایکوبی هایی که در شبکه های اجتماعی توجه بسیاری را جلب کرد٬ پایکوبی در شهر قاهره بود:

در صفحه پایکوبی یک میلیادری ایران ویدویی از مهسا وحدت و چند فیلم از رقصهای خلاق در خیابانهای ایران به اشتراک گذاشته شده است.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)