فصلنامه‌ی مُروا شماره ده، پاییز ۱۴۰۰ انتشار یافت

موضوع این شماره: مبارزه با مجازات اعدام

فصلنامه‌ی مُروا نشریه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، زیر نظر شورای سردبیران با مسئولیت دو سردبیر: مراد رضایی و علی صمد

همکاران این شماره دکتر مهرداد درویش‌پور، منیژه ربیعی، دکتر سعید مدنی، حسن نادری، گراناز موسوى،  احمد باقری، رضوان مقدم، مهرداد خامنه‌ای، حسین غبرایی، ن. س.، بامداد آزاد، داود احمدلو، بیــژن میثمــی، دکتر حسن نایب هاشم، وهاب انصاری، نسرین- ن، مراد رضایی و علی صمد 

صفحه آرایی و گرافیک : مراد رضایی

آدرس نشریه در سایت اخبار روز:
https://www.akhbar-rooz.com/128752/1400/07/19/

فهرست مطالب بصورت مستقل:

یک- پیش درآمد – سکوت جامعه در برابر مجازات اعدام شکسته است- مراد رضایی و علی صمد
https://www.akhbar-rooz.com/128749/1400/07/18/

دو- مجازات اعدام: چیرگی شور مرگ بر شور زندگی! – گفتگوی علی صمد از فصلنامه‌ی مُروا با مهرداد درویش‌پور درباره‌ی مجازات اعدام
https://www.akhbar-rooz.com/128746/1400/07/19/

سه- گفتند خودکشی کرده است. گفتم دروغ است، او را کشتند! – منیژه ربیعی
https://www.akhbar-rooz.com/128736/1400/07/19/

چهار- جامعه‌ی ایران، قربانی اصلی اعدام – گفتگوی مراد رضایی از فصلنامه‌ی مُروا با دکتر سعید مدنی
https://www.akhbar-rooz.com/128733/1400/07/19/

پنج- احکام غیر انسانی اعدام و ضرورت لغو آن – حسن نادری
https://www.akhbar-rooz.com/128724/1400/07/19/

شش- پشت صحنه‌ی شعر بلند  انقراض – گراناز موسوى
https://www.akhbar-rooz.com/128713/1400/07/19/

هفت- آخرین اعدام – مصاحبه: جولی برفمن، سونیا فور با روبرت بدنتر – ترجمه: احمد باقری
https://www.akhbar-rooz.com/128709/1400/07/19/

هشت- برابری زنان با مردان در اعدام! – رضوان مقدم
https://www.akhbar-rooz.com/128702/1400/07/19/

نه- تراژدی خشونت – مهرداد خامنه‌ای
https://www.akhbar-rooz.com/128697/1400/07/19/

ده – مجازات اعدام یک وظیفه است یا عذاب؟ – نویسنده ها: کلر اندره و مانوئل ولاسکز – ترجمه: حسین غبرایی
https://www.akhbar-rooz.com/128685/1400/07/19/

یازده- دو تصویر: بعد از چند سال خواهر کوچک من نزد خانواده‌اش برگشت – در خفا به خود میبالیدم که چشم‌هایم همرنگ چشم‌های اوست – نوشته: ن. س.
https://www.akhbar-rooz.com/128682/1400/07/19/

دوازده- «فاشیسم، کاپیتالیسم، شهر و گورستان»- نوشته: بامداد آزاد
https://www.akhbar-rooz.com/128676/1400/07/19/

سیزده- عدالتی که جان انسان را می‌گیرد عدالت نیست! – داود احمدلو
https://www.akhbar-rooz.com/128663/1400/07/19/

چهارده- گل های پرپر شده در پاییز – بیژن میثمی
https://www.akhbar-rooz.com/128658/1400/07/19/

پانزده- در چه هنگامی، جهان از کابوس اجرای مداوم حکم اعدام، رها خواهد شد؟ – دکتر حسن نایب هاشم
https://www.akhbar-rooz.com/128654/1400/07/19/

شانرده- ده افسانه ای که درباره مجازات اعدام باید بررسی شود – سازمان عفو بین الملل- ترجمهی علی صمد
https://www.akhbar-rooz.com/128651/1400/07/19/

هفده- نگاهی به اعدام‌های جمهوری اسلامی در مناطق ملی و قومی ایران، برای سرکوب مطالبات آنان! – وهاب انصاری
https://www.akhbar-rooz.com/128647/1400/07/19/

هیجده- چهار صحنه  از سرکوب : خیال – ۱۲ بهمن – … زنگ می زنیم- این یکی را قرار نداشتم که بگویم – نوشته نسرین. ن.
https://www.akhbar-rooz.com/128641/1400/07/19/

نوزده- اعدام اجرای عدالت نیست و باید هر چه زودتر لغو شود! – علی صمد
https://www.akhbar-rooz.com/128638/1400/07/19/

 

 

 

 

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)