خلیلی طبرزدیامروز ۱۲ روز از دستگیری خلاف قانون موکل اینجانب مهندس حشمت الله طبرزدی می گذرد و متاسفانه علیرغم اعتراضات فراوان ما مبنی بر اینکه «دستگیری ایشان بر اساس قانون آئین دادرسی کیفری و اصول ۲۲ و ۳۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که بیان می دارند : حیثیت ، جان و حقوق افراد از تعرض مصون است مگر به حکم قانون _ هیچ کس را نمی توان دستگیر کرد مگر به ترتیبی که قانون مقرر داشته _ اصل بر برائت است مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد . و اعلامیه جهانی حقوق بشر که در مواد ۱ الی ۱۳ و ۱۹ اشعار می دارند : هیچ احدی نباید مورد توقیف، حبس یا تبعید خودسرانه قرار گیرد- هر شخصی متهم به جرمی کیفری، سزاوار و محق است تا زمان احراز و اثبات جرم در برابر قانون، در محکمه ای علنی که تمامی حقوق وی در دفاع از خویشتن تضمین شده باشد، بیگناه تلقی شود – هر انسانی محق به آزادی عقیده و بیان است؛ و این حق شامل آزادی داشتن باور و عقیده ای بدون [نگرانی] از مداخله [و مزاحمت]، و حق جستجو، دریافت و انتشار اطلاعات و افکار از طریق هر رسانه ای بدون ملاحظات مرزی است .» خودسرانه وفاقد وجاهت قانونی بوده و باید سریعاً آزاد گردد ، دولتمردان ایران نه تنها در صدد پاسخگویی بر نیامدند بلکه از ملاقات و ارائه اطلاعات صحیح از محل نگهداری و وضعیت جسمی ایشان نیز خودداری می نمایند و اما جای تاسف بیشتر اینکه بسیاری از نهادهای به اصطلاح حقوق بشری که در راستای اهداف خویش ، وظیفه اطلاع رسانی و اعتراض به این اقدام مغایر حقوق بشری را دارند، نه تنها در صدد اعتراض بر نیامده بلکه باسانسور خبری و عدم انتشار مطالبی در خصوص ایشان به نقل از نزدیکان وی ، مسئله را شخصی قلمداد می نمایند که جای بسی تاسف و تامل را می طلبد که چرا افرادی که خودرا فعال و مدافع حقوق بشر نام نهاده اند امروز به این اقدام بزرگ نقض حقوق بشری سران ایران در خصوص یک فعال سیاسی و حقوق بشری چون مهندس طبرزدی که قبل از دستگیری امید زیادی به حمایت سازمان های حقوق بشری در صورت بروز این اتفاق پیش بینی شده داشت ، بی تفاوت مانده و حتی ندای اعتراضی نمی دهند ، در حالیکه وظیفه اصلی و ذاتی فعال و مدافع حقوق بشر اعتراض به موارد نقض حقوق بشر می باشد، حتی اگر این مورد نقض حقوق برای شخصی اتفاق بیافتد که هم عقیده با وی نبوده و یا سابقه اختلاف با وی نیز داشته باشند چنا نچه امروز اگر خود سید علی خامنه ای که جنایات بسیاری در ایران انجام داده ومی دهد برخلاف قوانین و کنوانسیون های بین المللی دستگیر و بازداشت شود من بعنوان مدافع حقوق بشر اعتراض می نمایم تا حقوق قانونی یک انسان رعایت گردد.
اینجانب طی این بیانیه ضمن دعوت از کلیه نهادهای فعال در این زمینه جهت حمایت از مهندس حشمت الله طبرزدی، مراتب را به خدمت جناب دکتر احمد شهید گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد منعکس می نمایم تا بعنوان یکی از مصادیق بارز نقض حقوق بشر با دستگیری خودسرانه و خلاف قانون وی، در جلسه یو پی آر ماه مارس ۲۰۱۴ در ژنو در گزارش ایشان مطرح گردد و در کمیسیون ویژه رسیدگی به بازداشت های خودسرانه مورد رسیدگی قرار گرفته و جمهوری اسلامی مورد بازخواست قرار گیرد .

محمد علی خلیلی
وکیل پایه یک دادگستری

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)