avatars-000065243188-3z9hnx-t500x500

 

برنامه شماره یک رادیو ریزوم را از اینجا گوش کنید و یا دانلود کنید

این اولین تلاش نجوای ما برای تبدیل شدن به فریادی جمعی ست.
در این برنامه به هنرمندانی می‌پردازیم که از دولت می‌خواهند حدود آزادی‌های آنان را تعیین کند و از آنانی خواهیم گفت که سیاست را در هنر مصداق افترا می‌دانند….

رادیو ریزوم تلاشی ست برای مشوش كردن جو راكد فضای هنری و فرهنگي ايران. رادیو ریزوم در پی خلق آن مردمي ست که همواره در اقليت بوده اند. کلام آن مردميست که هیچ وقت صدایی برای شنیده شدن نداشته اند. رادیو ریزوم منطق ریزوماتیک کردن این صداهاست. صداهایی که هر یک از این سو یا در آن سوی نامشخص، قصد ایجاد شکاف درفضای مستقر «جامعه نمایش» را دارند.جامعه ای که در آن نمایش نه مجموعه اي از تصاویر بلکه، «رابطه یست اجتماعی میان اشخاص، که از طريق تصاویر مدیاتیزه شده است».

ما به هنر و فرهنگ گوش به فرمان و از بالا اعتقادي نداريم. چه هنري كه گوش به فرمان دولت باشد و چه آن که دل به زر بازار گره زده باشد. ما مي كوشيم كه آنچه در عرصه هنر و ادبيات و فرهنگ مي گنجد را زير تازيانه نقد خود قرار دهيم وبه جستجوی چرایی فاصله عمیقی باشیم، بین آنچه خود را «جامعه هنری» می نامد و اجتماع به ساده ترین معنای آن. ما مي خواهيم خوانشي ديگر از هنري داشته باشيم كه به بهانه هاي گوناگون، از جامعه اش جدا افتاده است.

راديو ريزوم گرچه شايد اكنون به گوش مخاطبانش به نجوايي شبيه باشد، اما اميد دارد كه اين نجوا روزي به فريادي تبديل شود آنچنان بلند كه فضاي رخوتناك ميان هم آغوشي هاي شبه هنري را برآشوبد و ركود اين بركه را به تحركي از جنس رهايي بدل كند. رهايي از هر آنچه امروز ارزش هنر انگاشته مي شود، سرگرمی سازی، بازار، حقیقت گريزي و از همه مهمتر خالي كردن هنر از مردم و از انسان. اين اميد ماست…

فیس بوک رادیو ریزوم

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)