احسان طبری۱۹ بهمن روز تولد احسان طبری است. انسانی که زندگی اش با پایانی تراژیک به انتها رسید. شعری که ابتهاج برای احسان طبری سروده است بیان این تراژدی است.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)