شیر دختر ایرانی که حق انسانی خود را ارج میگذارد و اعتنایی به کسی نمیکند…………از حقوق انسانی بانوان ایرانی دفاع میکنیم و از حق انتخاب پوشش دلخواه ایشان در برابر سرکوبگران حمایت خواهیم کرد
https://www.facebook.com/photo.php?v=792023277478277&set=vb.478887312125210&type=2&theater

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)