منتقد را بی‌سواد ندانیم
عماد افروغ

یک استاد دانشگاه با انتقاد از سخنان اخیر رییس‌جمهور در کم‌سواد خطاب کردن منتقدین توافقنامه هسته‌یی گفت: دانشجویان و دانشگاهیان کجا در جریان مساله هسته‌یی هستند مگر به اصل توافق دسترسی دارند حتی نمایندگان هم از جزییات باخبر نیستند پس چگونه می‌توانند در مورد مذاکرات ژنو نظر دهند. به گزارش مهر، عماد افروغ، در واکنش به اظهارات اخیر رییس‌جمهور و ‌کم‌سواد خواندن منتقدان مذاکرات ژنو گفت: ابتدای صحبت‌های روحانی در جمع روسای دانشگاه و تاکید بر فراجناحی دانشگاه‌ها بسیار خوب بود اما زمانی که صحبت از مذاکرات ژنو شد و رییس‌جمهور گروه خاصی را مورد عتاب و خطاب قرار داد اتفاق خوبی نبود و این عدم انسجام صحبت‌های رییس‌جمهور را نشان می‌دهد. وی ادامه داد: قبل از اینکه مصداق و جریانی مورد خطاب و عتاب ایشان قرار بگیرد صحبت‌های خیلی خوبی مطرح کرد. صبحت‌های ایشان در مورد دانشگاه و فراجناحی بودن آن از محورهای بسیار ضروری جامعه علمی ما است اما دقیقا وقتی که پای صحبت از مذاکرات ژنو به میان آمد این بحث را عنوان کرد که بیسوادها از جای خاصی تغذیه می‌شوند. این مواجهه خوبی نیست و نشان می‌دهد هنوز مفهوم و تفاوت نقد و جایگاه نقد را نمی‌دانیم. نماینده سابق مجلس با بیان اینکه جواب نقد را باید با نقد بدهیم، گفت: کم‌سواد خواندن منتقد جواب نقد نیست و رییس‌جمهور باید در این زمینه سعه صدر بیشتری از خود نشان دهد. وی با بیان اینکه شعارهای این دولت مغایر با رفتارها و اعمالش است، ادامه داد: رییس‌جمهور از طرفی شعار فراجناحی سر می‌دهد اما ما وزیر فراجناحی در دانشگاه نمی‌بینیم. اگر وزارتخانه‌یی قرار است فراجناحی باشد باید فراجناحی هم اداره شود و این طور نباید باشد که ما شعار دهیم اما طور دیگری عمل کنیم. من وقتی پای ژنو به میان آمد و با منتقدین با آن شدت برخورد شد و تخریب شد تعجب کردم. این استاد دانشگاه با تاکید بر اینکه من هیچگاه از انتقاد کردن هراس ندارم، گفت: به راحتی می‌گویم در صحبت‌های رییس‌جمهور سازگاری وجود نداشت نقد فکر با تخریب منتقد همراه شد و بی‌دقتی شده است و شاید رشته کلام از دست رییس‌جمهور خارج شده است. رییس‌جمهور بارها گفته است من حقوقدانم سرهنگ نیستم اما در عمل ما چیز دیگری شاهد بودیم. افروغ با تاکید بر اینکه باید اطلاعات و اصل توافقات در اختیار دانشگاهیان قرار بگیرد ،گفت: دانشگاهیان باید براساس متن توافقات داوری کنند و صرفا به حسب اینکه رییس‌جمهور آنان را فرا بخواند نمی‌شود داوری کنند لذا باید دسترسی به مفاد داشته باشند و از کجا معلوم بعد از آنکه دانشگاهیان از متن توافق اطلاع پیدا کردند موضع مساعد دولت داشته باشند.

استاد دانشگاه

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)