Alife

باز هم از گاندی سخن می‌گوییم ، اما چرا؟ آیا هنوز هم نیازی به او هست؟

۶۵ سال از ترور او در سال ۱۹۴۸ می‌گذرد. تقریبا بسیاری از تصوراتی که او در مورد هند آرمانی‌ی خویش داشت، نقش برآب شده است. هند اکنون حاکمانی بظاهر تماما هندی دارد و هر گونه دخالت رسمی دولت انگلیس در امور آن، ظاهرا با پاسخ دندان شکن دیپلماتیک مقامات هندی روبرو می‌شود. پس هند بظاهر استقلال دارد و بیگانگان را بیرون ریخته است، یا به تعبیری محترمانه‌تر، عذرشان را خواسته‌است. پس باید دوران خوشی را بگذراند. اما واقعیت چنین نیست. اکنون همه می‌دانیم شاید زاغه نشینانی بیشتر از کل جمعیت هند در سال ۱۹۴۸، در اطراف شهر ها و خیابان‌های شهرها در خیابان بدنیا می‌آیند و می‌خورند و می‌خوابند و دفع می‌کنند و می‌زیند و می‌زایند و در همان جا نیز می‌میرند. یعنی فلاکت و سرافکندگی‌ی مطلق بشری!

او میان دزد هندی با انگلیسی فرقی نمی‌گذاشت. جریان امور را در آن زمان جنایت شهرنشینان برخوردار هندی و انگلیسی بر ضد خیل عظیم فقرای روستایی و شهری هند می‌دانست و در رویاهای خود هند را اقیانوسی می‌دید که با جزیره های بی‌شمار روستایی‌ی تقریبا خود-بسنده و مستقل خود، و با بازار‌های محلی‌ی پرجنب و جوش کوچک خود، شرافت و تلاش انسانی میلیون‌ها انسان را به نمایش می‌گذارد، نه این که مثلا ۱۰۰ شهر بزرگ داشته‌باشد و موشک هوا کند و انقلاب سبز راه بیاندازد و برنج صادر کند و در عین همه‌ی این‌ها، میلیون‌ها موجود مفلوک سرافکنده‌ی ذلیل را در خود بپرورد.

این نگاه او پاسخی است دندان شکن به همه‌ی استقلال طلبان رویا پرور ملی و قومی در سراسر دنیای فعلی، که تا زمانی که عدم تمرکز ملی و محلی و استقلال لیبرالیستی‌ی واحد‌های کوچک مولد را نتوانسته باشند به مرحله‌ی اجرا درآورند ، یا حداقل در چشم اندازی واقعی و قطعی داشته باشند، هر گونه تلاش برای استقلال، تنها به عوض شدن ظاهر اربابان خدمت می‌کند؛ و این بار اربابی هم‌زبان حق‌شان را خوب‌تر می خورد و بس! واین تازه در صورتی است که هزینه ای بخاطر مقاومت حاکمیت متروپل به استقلال طلبان بار نشود. در این صورت، حکایت «مرا به خیر تو امید نیست، شر مرسان!» مصداق پیدا می‌کند.

راهبرد عملیاتی‌ی گاندی، تبدیل هر روستا به پایگاه و دژ اقتصاد اتکا-به-خود و شجاعت اخلاقی‌ی منضبطی بود که اقتدار حاکم را، چه از نوع بیگانه، یا از نوع خودی و بومی‌ی آن، در صورتی که بر خلاف خواست‌های مردم عمل کند، خودبخود فلج سازد.

لطفا برای خواندن دنباله‌ی کتاب، یکی از دو آدرس زیر را کلیک کنید یا به وبلاگ عدم خشونت بروید:

 

https://dl.dropboxusercontent.com/u/32319997/GANDHI-A-LIFE.docx

https://dl.dropboxusercontent.com/u/32319997/GANDHI-A-LIFE.pdf

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)