zendegiبیماری های جنسی جزو تابوهای جامعه ی ایران است و دولت و رسانه ها تحت هیچ عنوانی وارد این بخش ها نمی شوند و اطلاعاتی به مردم نمی دهند؛ در صورتی که روابط جنسی، همچون غذا خوردن است و باید بیماری های مربوط به آن و علل و عوامل به وجود آورنده آنها همگی توضیح داده شوند.

رئیس انجمن علمی مددکاری اجتماعی ایران در گفتگو با خبرنگار زندگی سالم در این رابطه با اشاره به شیوع انواع بیماری های جنسی و کاهش سن روابط جنسی در جامعه ایران گفت: یکی از بزرگترین مشکلات جامعه ایران این است که برخلاف تمام دنیا که در مورد بیماری های جنسی همچون همه بیماری ها آموزش می بینند، این گونه نیست و بیماری های جنسی جزو تابوهای جامعه ما است و دولت و مطبوعات تحت هیچ عنوانی وارد این بخش، از عفونت ساده گرفته تا دیگر بیماری های موجود در این حیطه، نمی شوند و اطلاعاتی به مردم نمی دهند.

مصطفی اقلیما افزود: کمترین کار این است که پزشکان ما در داخل با استفاده از رسانه ملی در مورد آن صحبت کنند تا مردم مجبور نشوند در برخی از تلویزیون های خارج کشور در مورد بیماری خود سوال کنند و از پزشکان آنجا جواب بگیرند.

رئیس انجمن علمی مددکاری اجتماعی ایران با بیان این که بیماری های مقاربتی و مسایل مبتلا به آن در جامعه ایران تابو شده، اظهار داشت: گفته می شود که راجع به بدن و قسمت های آن هیچ چیز مطرح نشود، که این نگفتن، عوارض بدی در پی دارد به طوری که باعث نازایی و عقیم شدن بسیاری از زنان و مردان می گردد.

اقلیما با تاکید بر این که روابط جنسی همچون غذا خوردن است، تصریح کرد: باید بیماری های مربوط به روابط جنسی و علل و عوامل به وجود آورنده آنها همگی توضیح داده شود تا افراد آگاهی داشته باشند و به این مسایل گرفتار نشوند و اگرهم گرفتار شدند با آگاهی، نسبت به درمان آن در اسرع وقت اقدام کنند.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)