نیمه پرنیمه خالی

نیمه پر،نیمه خالی
نیمه خالی را پر کنیم
امانیمه پر آلوده ست
چه باید کرد؟
عکس شماره سه
۹بهمن،سال ۹۲
موزه عبرت،زندان توحید(دوره سلطنت فقیه)وکمیته مشترک ضدخرابکاری(دوره سلطنت شاه).
این دیکتاتورهاومستبدین هستند که باید از تاریخ عبرت بگیرند؛یک ضرب المثل هست که:
طناب ظلم از کلفتی پاره می شود.
و فواره چون بلند شود سرنگون شود.
درج.ا.ا ماهاراکردند این تو تا عبرت بگیریم!
خودم یکبار در آبان سال ۱۳۶۵ وارد این زندان شدم و به مدت ۹ماه انفرادی کشیدم. و یکباردیگر پس از تعطیلی روزنامه سلام،روز۱۷تیرسال۱۳۷۸به مدت ۲ماه.
سال ۱۳۶۵،ازمنزل در خ خراسان تامیدان شاه سابق(قیام ۱۵خرداد)قُرق مامورین بود.
سوار اتوبوس ۲طبقه خط شمشیری شدم.به ایستگاه نرسیده،اتوبوس ایستاد،چندنفرواردشدند ومرا باخودشان سوار یک بنز کردند،چشم بند زدند،کلت ماکاروف روسی خوشگلم را که مجوز حملش را هم داشتم ازم گرفتند.
اول رفتیم سلطنت آباد(ساختمان واجا)ثبت نام کردیم وبعد ما را بردند توحید!
آخرسال ۶۶برای جراحی در ناحیه گردن،مرخصی دادند،سال ۶۷ مورد عفوملوکانه قرار گرفتم.اما تا همین الان از آزادی محرومم!
در ملاقات ها گاهی گروه حزب توده همسایه ما بود؛نورالدین کیانوری،عمویی ومحمود اعتماد زاده (م.الف ب آذین)که همسایه من در جنب سلولم در توحید بود و به هنگام حمام رفتن درحالی که روی پله های پائین بود از زیر چشم دیدمش.ازدست هایش شناختمش!سفره اش را ظاهرا از تیم حزب توده جدا کرده بود.
یکبار هم باجناب عباس امیرانتظام و افرادی که حالا یادم نیست،هم ملاقات شدم!
گاهی قبل ازاذان ظهر مرا برای ملاقات خانوادگی ساعت ها ایستاده وباچشم بند،توی راه پله نگه می داشتند، وقتی از ملاقات برمی گشتم نماز ظهر وعصر قضا شده بود.
وگاهی قبل از ملاقات دریک تابوت عمودی ساعتها حَبسم می کردند.سکوت وتاریکی مطلق وبعد ازآن،آنگاه بازجو ازم می پرسید می دانی آیه بل الانسان علی نفسه بصیره در کدام سوره است؟منم فورا جواب دادم یاسین!!؟
در زیرزمین توحید،یک صف طولانی از زندانی ها با چشم بندهای رنگی و یک تخت وبستن به تخت ویک سیم لخت سیمی شده والخ…
ودر دور دوم زندانی شدنم درتوحید،پس از تعطیلی روزنامه سلام،گاهی دریک دور باطل همراه بردار بازجو(آقارضا)یک چرخی دور هشتی می زدیم ازاون دورهای باطل.ایشون درتوهّمات خودش،منهم در حال ونقشه های خودم!
بعدافاضلی که پشتشان گرم است!،نطق می فرمایند که فراموش کنید وببخشید!؟
در سال روز ۲۲بهمن سال۹۲ برای همه زندانیان در حبس وحصر از هر عقید ومذهب و فکر ومرامی که هستند،برای همه اونهایی که برای نفس آزادی مبارزه کردند،آرزوی سلامتی ورهایی دارم!
محمد شوری(نویسنده و روزنامه نگار)
این هم بخونید: http://www.rahesabz.net/story/507/

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)

این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com