نظامی که پیامش تباهی وتوحش ،جنایت وتجاوز،تحقیر ورذالت وبرخواسته ازاعماق کثافات چرک وکثافات تاریخ است مرامش کشتن وداغ کردن وبریدن وچاپیدن مردم ایران است ،اماامید وایمان ویقین که بااراده وعزممان سرنگون وبه زباله دان خواهیم انداخت٬ به امید آنروز ٬ ما ملت کرد همراه دیگر ملل ایران میجنگیم تا به هدفمان برسیم که ایرانی فدرال موکراتیک وسکولار داشته باشیم.
(امیر نوروزی)

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)

این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com