naeemi-kh-92-11-2

زری نعیمی و مناف یحیی پور در نشست
کتابخانه ی مرجع

بیست و ششمین نشست کتابخانه ی مرجع با موضوع مجله های کودک و نوجوان و ترویج کتابخوانی با حضور زری نعیمی و مناف یحیی پور برگزار شد.

سخنران نخست، نعیمی، به آسیب شناسی خواندن در کودکان و نوجوان پرداخت. او بر این باور بود هنوز شرایط لازم برای ترویج کتابخوانی فراهم نیست. او نهادهای مدنی از جمله کانون پرورش فکری و هیئت امنای کتابخانه ها را متولی ترویج کتابخوانی دانست و گفت که تا زمانی که فرهنگ حذف در کشور وجود دارد و در نهادهای مدنی معیارهای سلیقه ای اعمال می شود، مجله یا کتاب به دست مخاطب نمی رسد و آزادی انتخاب به وجود نمی آید و کتابی خوانده نمی شود. او گفت اگر می خواهید مخاطب با کتابخوانی آشتی کند بگذارید آزاد باشد و از هر نویسنده ای بخواند. تا فرهنگ حذف وجود دارد، نمی توان به آسیب شناسی درست و منطقی رسید. سردبیر مجله عروسک سخنگو گفت زمانی که نویسندگان ما بدون تحقیق و تفحص به نگارش کتاب برای کودکان و نوجوانان می پردازند ترویج خواندن صورت نمی گیرد، زیرا ترویج خواندن از نویسنده شکل می گیرد.

سخنران دوم، مناف یحیی پور نیز به نقش مجله های کودک و نوجوان در ترویج کتابخوانی پرداخت و اظهار کرد که مجله های کودک و نوجوان تآثیر مستقیم و غیرمستقیم در ترویج کتابخوانی دارند. نقش مستقیم به این صورت است که کتاب ها و نویسنده ها بدون در نظر گرفتن سلیقه های شخصی در مجله ها معرفی شوند و بنا به حب و بغض انتخاب نشوند. و نقش غیرمستقیم مجله ها به این صورت است که به فرهنگ پذیری مخاطب کمک کنند زیرا مجله می تواند مخاطب غیرفعال را به صورت مخاطب فعال تبدیل کند و مخاطب انتخاب گر و منتقد بار بیاید. اما جامعه ی ما رفتار دوگانه ای دارد از سویی می خواهد جامعه ای با فرهنگ داشته باشد از سویی دیگر همچنان به بعضی از عادت های خود چسبیده است، و دوست دارد کودکانی مطیع بار بیاورد. اگر نشریه ها این تغییر را بپذیرند که مخاطب یک مخاطب جدی است و با او وارد گفتگو شود، و او را به رسمیت بشناسد و با کمک خود کودکان این دایره بسته را بشکند، می توانند به کتابخوانی کمک کنند. اگر به کودکان و نوجوان فشار بیاوریم یا عصیان گر می شوند یا افراد ضعیفی در جامعه می شوند که قدرت نقد و انتقاد ندارند و در این صورت جامعه ای فرهنگی هم نخواهیم داشت.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)

این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com