فردین اللهیاری ورزقان – وبلاگ ورزقان –

دو ماه از زلزله قره داغ می گذرد دو ماهی که مردم صبور منطقه در مورد همه مشکلات فقط صبر کردند. مردم سرزمین بزرگ قره داغ بزرگوارانه در برابر سختی ها ایستادند و کمر خم نکردند. قره داغیها مانند اجدادشان خم به ابرو نیاوردند و اضهار عجز نکردند و با کرامت بالای خود در چادر ها گرسنه خوابیدند ولی دست نیاز به کسی دراز نکردند.
دست مردم آذربایجان درد نکند که در روزهای اول زلزله مردم را تنها نگذاشتند اما امروز دیگر از آن هیاهو خبری نیست. دیگر از آن ترافیک خبری نیست. و مردم منطقه تنها مانده اند و جز کوههای سر به فلک کشیده قره داغ و آسمان آبی کسی نمی داند در این چادرها چه میگذرد. و چگونه کودکی گرسنه می خوابد و پیر مردی کهنسال در آخرین روزهای عمرش در سرمای پاییز زندگی  میلرزد. 
آری قره داغ می لرزد و چادرهایش در آتش می سوزد و در این میان مادری ۷۰ ساله جانش را از دست می دهد و صدا سیما  مسئولان را در پشت کوه تبلیغات قایم میکند.
نمی دانم کسی می داند اینجا قره داغ است سرزمین ستارخان! اینجا قره داغ است سرزمین سپه سالاران بزرگ تاریخ! اینجا قره داغ است سرزمین عالمان بزرگ اسلام! اینجا قره داغ سرزمین مشروطیت! و اینجا قره داغ، با مردمی چشم سیر و بزرگوار!
کجاست وجدانهای بیداری که از خود سوال کند مردم قره داغ چگونه میخوابند و چگونه بیدار میشوند و چگونه زندگی می کنند.
چه میشود اندکی از بازی های سیاسی فارغ شوید و روی مبل نرم خود برخیزید و این مردم را هم ببینید!

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)