@@@-140x140بردیا سپند فعال حقوق بشر و پایه گذار جنبش ملی مقاومت و نافرمانی مدنی با قرار داد یک پتشین در فضای مجازی قصد دارد یک میلیون امضا برای حمایت از طرح رضا پهلوی و پر بار ساختن آن جمع آوری کند
این فعال سیاسی مدنی میگوید فعالیت های ما باید جهانی شود و باید از چندپارچگی و موازی کاری هایی که موجب تخریب این طرح شده پرهیز نمود که البته در آن دست عوامل نفوذی رژیم و بدخواهان نیز مشهود است
سپند میگوید با برقرای روابطی با کارگزان و گروهی از نمایندگان پارلمان اروپایی، شخصیت های سیاسی جهانی و رسانه ای در جهانی کردن این پتیشن است
سپند میگوید این کار آسان نیست ولی انجام شدنی است!
وی از همه کاربران ایرانی فیسبوک دعوت نموده با مراجعه به لینک پتیشن آن را امضا و اگر برایشان امکان دارد نظر یا حتی شکایت شخصی خود را در آن درج نمایند
وی یاد آوری نمود که کاربرانی که در ایران هستند برای پنهان ماندن نام خود هنگام امضا در قسمت سمت راست باکس نمایش مشخصات را کلیک نکنند
برای درج امضا میتوان به لینکهای زیر مراجعه نمود
https://www.facebook.com/sepandbardia

یا

http://www.ipetitions.com/petition/refertojustice

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)