چند سال پیش(۴)
روزنامه بامداد۱۷اردیبهشت سال ۱۳۵۸نوشت:
سلاح هایی که آمریکا به ایران قالب کرد
ارتش ایران در گذشته سلاح های بسیار پیچیده ای را تحویل گرفته است وقراردادهای متعددی هم منعقد شده بودتادرآینده ایران صاحب سلاح های پیچیده تروجدیدتری شودکه ظاهراهمه این قراردادهابتدریج در دوران انقلاب بحالت تعویق درآمدوبعداتوسط دولت انقلاب فسخ شد.
* ۱۴۰ فروند شکاری بمب افکن سبک اف ۱۶ساخت جنرال دانیامیکزبه ارزش ۶/۳میلیاردلار.
* ۷۶ فروندهواپیمای بسیارپیشرفته داگلاس.
* ۱۰۰۰ قبضه موشک ضد تشعشع هوابه زمین شرابک.
* ۷ فروند رادار پرنده بوئینگ یی-۳-ای-ای-دابایو-ش-اس به ارزش ۲/۱میلیاردلار.
* ۵ فروندهواپیمای اکتشافی فانتوم آرب اف ۴ش
* ۱۶ فروندهواپیمای اکتشافی فانتوم آرب اف ۴ بی به ارزش ۲۱۹ میلیون دلار.
* ۳ فروند زیردریایی به ارزش ۶۶۰میلیون دلارارکلاس تانگ.
* ۴ فروندناوشکن سنگین
*۳۶۰ قبضه موشک ضد هوایی (هاوک پیشرفته).به ارزش ۳۰ میلیون دلار.
* ۲۰۰ قبضه موشک سطح به سطح (هاریون)به ارزش ۱۰۰میلیون دلار.
* ۴۰۰قبضه اژدرمارک ۴۶به ارزش ۴۷میلیون دلاربه انضمام تعدادی نامعلوم موشک های ضد تانک دراگون هوابه هوا.
*۱۲۵۰ تانک پیشرفته چیفتن به ارزش ۲میلیارددلار.
* ۵کشتی به ارزش ۱۰۵میلیون دلار
* مجتمع صنعتی نظامی دراصفهان به ارزش ۵/۱میلیاردلار.
محمد شوری(نویسنده و روزنامه نگار)
۲۱دی ۹۲

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)