سخنان اخیر برادران خاتمی از چند جهت جالب است. اولاً آن‌ها به ما می‌گویند که خاتمی و حزب مشارکت نماینده‌ی «حقیقی» اصلاح‌طلبی هستند. ثانیاً هیچ تبیینی از وضع به وجود آمده به دست نمی‌دهند. مثلاً اگر با همین ولایت فقیه می‌شود حکومت دموکراتیک داشت، پس چرا نداریم؟ معنای منطقی این حرف آن است که دلایلی غیر از ولایت فقیه باعث غیردموکراتیک‌شدن حکومت شده‌اند. آن دلایل یا عوامل کدام‌‌اند؟ ثالثاً به ما می‌گوین

د اگر حکومت اصلاح‌پذیر بود ما سیاست می‌ورزیم. اگر اصلاح‌پذیر نبود ما سیاست را رها می‌کنیم و در خانه می‌نشینیم. متأسفانه هنوز برادران خاتمی مفهوم سیاست را با حکومت یکی می‌گیرند. اگر بتوانند به درون حکومت بروند سیاست می‌ورزند. اگر راه‌شان ندهند مثل رعیتی سربه‌زیر مطیع وضع خواهند شد. رابعاً حرف‌های این دو برادر نشان می‌دهد هیچ تصویری از نیروهای اجتماعی برای تغییر ندارند. همه‌ی چشم‌شان به سرای قدرت است. و سرانجام، هرکه ناموخت از گذشت روزگار/هیچ ناموزد زهیچ آموزگار.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)